Valgkampen frem mot valget i 2020 viser at sosiale medier brukes i større grad enn noen gang før. Trump og Biden har til sammen brukt over 180 millioner dollar på reklame på Facebook og Instagram. Dette er en kraftig økning fra 2016.

Rapport:

Det digitale USA-valget: Facebook, hacking og konspirasjoner

Last ned

Hjemmeavlet desinformasjon

En ny utfordring i 2020 er at store mengder desinformasjon er «hjemmeavlet». Det har vært en eksplosjon i desinformasjon knyttet til korona-epidemien, og forskning fra Cornell-universitetet viser at presidenten selv er en av «supersprederne». 37 prosent av artiklene med feilinformasjon refererte til Trump.

I tillegg har det vært en stor oppblomstring av konspirasjonsteorier, for eksempel den voksende QAnon-konspirasjonen. Den anser Trump som det fremste håpet i en kamp hvor demokrater knyttes til satanisme, pedofili og menneskehandel. QAnon-bevegelsen har vokst frem i rekordfart siden 2017, og ifølge en ny meningsmåling sier halvparten av Trumps tilhengere at de tror at demokratene er involvert i menneskehandel med barn.

Falske nyheter spres raskere

Algoritmene på sosiale medier fremhever innhold som engasjerer. En studie publisert i Science viser at falske nyheter spres raskere og i større omfang enn korrekt informasjon. For eksempel skaper desinformasjon om helse og korona fire ganger så mye engasjement på Facebook som informasjon fra WHO.

I tillegg skaper korona-situasjonen usikkerhet rundt valggjennomføringen, og villedende informasjon om hvordan man kan avgi stemme trygt og korrekt har spredd seg raskt. En fersk studie fra Election Integrity Partnership konstaterer at 20% av feilinformasjonen om stemmegivning kommer fra bare 20 pro-Trump kontoer, inkludert presidentens egen @realDonaldTrump.

Internettplattformene tar mer ansvar

Amerikanske internettselskaper er fritatt for ansvar for innholdet som publiseres på deres plattformer i henhold til Section 230 i Communications Decency Act. Facebook reguleres med andre ord mer som et telekom-selskap enn som en avis. Plattformene har likevel innført tiltak mot desinformasjon, og har gradvis tatt et større ansvar for demokratiske prosesser.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling