Teknologirådet lanserte 8. mai kortrapporten «Valg, teknologi og politisk påvirkning» på et møte i Teknogruppen på Stortinget. En representant for Facebook holdt også et innlegg, og møtet ble avsluttet med en diskusjon mellom stortingsrepresentanter.

Rapport:

Valg, teknologi og politisk påvirkning

Last ned

Sosiale medier og persondata har endret valgkampen på to måter:

1) De politiske partiene har fått kraftige og treffsikre digitale verktøy som gjør at de kan spisse og persontilpasse budskapene sine svært effektivt, og nå store velgergrupper til en billig penge gjennom betalt reklame.

– Teknologirådet anbefaler at de politiske partiene går sammen om spilleregler for den digitale valgkampen før høstens kommunevalg, sier Teknologirådets direktør Tore Tennøe.

Hør direktør Tore Tenøe fortelle om hvordan Facebook er blitt en gigantisk markedsplass for kjøp og salg av persondata i Ekko på NRK P2.

2) Utenlandske aktører kan bruke de samme verktøyene til å forsøke å manipulere valgresultatet ved å spre falske nyheter, passivisere velgergrupper og skape konfrontasjoner og polarisering. Teknologirådets rapport viser tiltak mot manipulering av velgere i ulike land, blant annet i forbindelse med EU-valget 23.–26. mai.

– Norske myndigheter bør lære av for eksempel EU, Sverige og Storbritannia, som alle har satt i gang tiltak for å unngå utenlandsk innblanding i valget, sier Tennøe.

Paneldeltakerne i møtet (f.v.): leder av Teknogruppen Torill Eidsheim (H), direktør Tore Tennøe i Teknologirådet, Marianne Synnes (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Nina Sandberg (A), Grunde Almeland (V) og Janne Elvelid i Facebook. Foto: Teknologirådet

Russisk «trollfabrikk» organiserte demonstrasjon i Texas

Flere rapporter har slått fast at det russiske reklamebyrået Internet Research Agency (IRA) brukte Twitter, Facebook og Instagram til å påvirke amerikanske velgere før presidentvalget i 2016. Deres strategi var blant annet å påvirke afroamerikanere til ikke å stemme gjennom å oppfordre til boikott av valget og å dele feilinformasjon om hvordan man registrerer seg som velger. I tillegg satset de på å bidra til konfrontasjon og polarisering.

– Et slående eksempel på polarisering er hvordan russiske IRA gjennom to Facebook-grupper de selv hadde startet – Heart of Texas og United Muslims of America – lyktes i å få engasjerte amerikanere til å stille opp samtidig på en demonstrasjon og motdemonstrasjon i Houston, Texas, forteller prosjektleder Marianne Barland i Teknologirådet.

Hør prosjektleder Marianne Barland diskutere valgkamp, sosiale medier og persondata på Ekko i NRK P2.

Frykt for innblanding i EU-valget

Flere land mobiliserer nå for å hindre at innbyggerne blir manipulert i forkant av valg, og EU har fått blant annet Google, Facebook og Twitter til å signere en Code of practice on disinformation. Blant tiltakene teknologiselskapene har forpliktet seg til, er å:

  • bekjempe falske kontoer
  • dempe spredning av falske nyheter
  • gjøre tiltak mot innblanding utenfra i valg
  • gjøre annonsering mer transparent
  • gjøre det vanskeligere å tjene penger på spredning av falske nyheter
  • samarbeide med faktasjekkere i ulike land

Janne Elvelid fra Facebook fortalte i møtet på Stortinget om hvordan Facebook nå jobber for å møte disse utfordringene.

– Facebook er ikke alene om å kunne påvirke oss, men de står i en særstilling både når det gjelder antall brukere og hvor mye data de har om oss. Politisk press blant annet i USA og EU har vært avgjørende for å få selskapet til å ta ansvar for at plattformen deres blir misbrukt, sier Barland.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling