EU står bak verdens største forskningsprogram, Horisont 2020. I alt 70 milliarder euro skal fordeles til europeisk forskning og innovasjonsaktivitet. I begynnelsen av desember var Teknologirådet i Brussel for å gi EU-kommisjonen innspill til hvordan de neste årenes forskningsutlysninger bør utformes for å møte våre store felles samfunnsutfordringer.

Bakgrunnen var Teknologirådets deltakelse i det store europeiske prosjektet CIMULACT, kort for ”Citizen and Multi-actor Consultation on Horizon 2020”. Det siste året har  partnere fra 30 europeiske land samarbeidet om å  involvere flere stemmer og perspektiver i diskusjonen om mål og prioriteringer for EUs forskningsprogrammer. Gjennom strukturerte involveringsprosesser har mer enn 2000 lekfolk og fageksperter  utformet 48 utkast til nye forskningsutlysninger. På konferansen ble utkastene  presentert og diskutert med representanter for ulike generaldirektorater i EU, blant annet Forskning og innovasjon, Energi og Klima.

-Responsen var svært god, forteller Åke Refsdal Moe, Teknologirådets prosjektleder. -Det er givende å se at temaer som har vært sentrale i våre lekfolksarrangementer i Norge nå presenteres som forslag her i Brussel, sier Moe.

Ny bærekraftig energi var ett av temaene. -Det er stor interesse for ny teknologi som gjør det mulig å øke hjemmeproduksjon av energi, f. eks ved sol og vindkraft. Men hvis folk flest skal bli energiprodusenter trenger energinettet nye spilleregler som tar høyde for interessene til de nye aktørene. – Dette var et tema hvor kommisjonen var interessert i våre erfaringer fra medvirkningsprosesser, forteller Moe.

Ansvarlig og bærekraftig matproduksjon var også et viktig tema i Teknologirådets konsultasjoner i Norge det siste året. -Fremtidens havbruk er viktig for de nordiske landene, og dette ble gjenspeilet i folks engasjement, sier Moe.

– Nå skal vi følge med på hvordan EU-kommisjonen følger opp forslagene til forskning som har kommet frem gjennom CIMULACT-prosjektet. Samtidig er det er mye interessant å lære fra denne store europeiske konsultasjonsprosessen, også for norsk innovasjonspolitikk, avslutter Moe.

Les mer om CIMULACT

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ