Lavere kostnader og større kapasitet

Norsk politi har to helikoptre; ett operativt og ett i reserve. De står på Gardermoen og brukes mest på Østlandet. Men behovet for observasjon fra luften er stort, og gjelder hele landet. Ett politihelikopter koster 70–100 mill. kroner, og i tillegg er det svært høye driftskostnader. Små, enkle droner kan til sammenlikning anskaffes til under 100 000 kroner.

– Droner senker kostnaden for politiets observasjon i luften dramatisk, og kan være en måte å gi politiet i hele landet muligheten til å observere fra luften, sier Åke Refsdal Moe, prosjektleder i Teknologirådet.

Bedre beredskap med droner

Politiet kan få bedre kapasitet i søk- og redningsaksjoner ved å ta i bruk droner med varmesøkende kamera og direkte overført video. Dronene kan filme og gi oversikt over eksempelvis en skogbrann – uten å sette liv i fare. Flere norske politidistrikter har allerede gjort forsøk med enkle dronesystemer, deriblant Oslo, Follo, Troms og Vest-Finnmark. Alle disse forsøkene er nå avsluttet i påvente av en sentral utredning.

– Teknologirådet anbefaler at politiet begynner å bruke små, enkle droner for å få bedre oversikt i lokale søk- og redningsoppdrag, ulykker og brann, sier Refsdal Moe.
– Droner kan også være verdifulle i skarpe oppdrag, og gi oversikt over situasjonen uten at personell settes i fare, fortsetter han.

Gode erfaringer i andre land

I en spørreundersøkelse Datatilsynet og Teknologirådet gjorde i 2013, var over 90 prosent av de spurte positive til bruk av droner i søk og redning. I flere land er droner alt en integrert del av beredskapen. For eksempel fant canadisk politi i fjor en savnet i mørkt terreng ved hjelp av en liten, varmesøkende drone. Australsk politi har fra 2014 implementert droner i sin faste redningsberedskap.

Overvåkning som kan registrere alt

Droner brukt i nødsituasjoner vil gi store gevinster og er relativt uproblematisk for personvernet, mens det er større utfordringer rundt å bruke dem i løpende spaning og overvåking. Det er viktig å få på plass oppdatert regelverk og lovbestemmelser, som også tar høyde for at utviklingen på dette feltet går svært raskt.

Eksempelvis finnes det nye typer sensorer som kan se gjennom vegger. De har kort rekkevidde, men ved hjelp av små droner kan de navigeres tett inntil en leilighet i 5. etasje uten å bli oppdaget. Store droner kan fly uavbrutt i dagevis. Høyoppløst video gjør det mulig å se en 10 cm lang gjenstand fra 5 km. høyde.

– Det er i dag teknisk mulig å registrere all bevegelse i en by fortløpende, og i ettertid zoome inn på hendelser man vil se nærmere på. Det utfordrer grensene mellom privatlivets fred og det offentlig tilgjengelige, og er viktig å regulere før utviklingen har gått for langt, sier Refsdal Moe.
– Den økende overvåkingsevnen må reguleres av et klart og oppdatert regelverk. Åpenhet om politiets retningslinjer og bruk er viktig for å unngå at tilliten til politiet svekkes, fortsetter han.

Fakta om droner

  • En drone er et ubemannet luftfartøy, og kontrolleres vanligvis av operatører på bakken. Avansert data- og sensorteknologi gjør at mange droner også kan fly helt uten innblanding fra operatører.
  • Droner finnes i alle størrelser, fra fartøy med vingespenn som passasjerfly ned til små, insektlignende helikoptre på noen få gram.
  • HD-video, varmesøkende kameraer og laserskannere er sensorer som ofte brukes i droner. Med droner kan man få slikt utstyr i lufta langt enklere og billigere enn med fly eller helikopter. Små droner kan operere nær bakken, mellom bygninger og innendørs.
  • Droneteknologi for sivil bruk er under rask utvikling, og bruksområdene er mange, som å kartlegge miljøet, måle is og overvåke havområder, filme sportsarrangementer eller eiendommer som skal legges ut for salg, inspisere kraftlinjer, måle vanningsbehov i jordbruk, osv.

Ekspertgruppen

Teknologirådets ekspertgruppe består for dette prosjektet består av:

  • Jørn Harald S. Andersen, Norconsult
  • Rune Storvold, NORUT
  • Tor Arne Johansen, NTNU
  • Åke Refsdal Moe, Teknologirådet
  • Jon Fixdal, Teknologirådet

LAST NED RAPPORTEN HER Droner i politiets tjeneste

Rapport:

Droner i politiets tjeneste

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling