Klimaendringer, økt etterspørsel etter energi og svikt i forsyningssikkerheten har ført til politiske initiativer for å reformere energisystemene i mange europeiske land. Likevel utgjør fornybar energi for de fleste kun en liten andel av den totale energiforsyningen.

Rapporten Energy transition in Europe – an overview of status and policy strategies for transforming European energy systems gir en oversikt over dagens status og ulike lands politiske tiltak for å fremme fornybar energi, rent fossilt brensel og atomkraft.

LAST NED RAPPORTEN HER Energy Transition in Europe

Ulike valg i ulike land

Det er store forskjeller med hensyn til hvilke energikilder det satses på. For eksempel satser Sverige stort på bioenergi, Frankrike primært på atomkraft, mens Danmark er sterke innen vindkraft, går det frem av rapporten fra European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA).

EPTA samler Teknologirådets partnerorganisasjoner for teknologivurdering i Europa. Teknologirådet har i 2006 formannskapet i dette nettverket og har ledet arbeidet med rapporten.

Oversendt europeiske energipolitikere

Rapporten ble presentert for europeiske energipolitikere under den årlige EPTA-konferansen, som Teknologirådet og Stortinget var vertskap for den 17. oktober 2006.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ