For første gang er Teknologirådets arbeid evaluert. – Dette er en veldig sterk evaluering. Det føles som om vi har fått A på eksamen, smiler Ingvild Myhre, som leder rådet.
Ifølge NIFU skårer Teknologirådet “samlet sett høyt på kapasitet, kompetanse og kvalitet. Sekretariatet har høy kompetanse og troverdighet og et godt kontaktnett, og er gode på kommunikasjon, formidling og agendasetting.” Og videre “Flere av informantene utrykker at det er utrolig hvor mye Teknologirådet får til med de små ressursene de har.” Teknologirådet får også skryt for å være resultatorientert og for evnen til å fange opp nye utfordringer for Norge gjennom internasjonalt samarbeid.

Nærings- og handelsdepartementet er oppdragsgiver og evalueringen er gjennomført av Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Les evalueringen av teknologirådet her:

Rapport:

evaluering av teknologirådet

Last ned

– Jeg har aldri vært i tvil om at vi gjør en god jobb, men klart det er hyggelig å få en slik bekreftelse, sier Myhre. Hun mener evalueringen har klart å ta inn over seg det krevende landskapet Teknologirådet befinner seg i, i krysningspunktet mellom forskning, teknologi og politikk i flere forskjellige sektorer.

– Teknologi finner vi i alle samfunnssektorer og våre prosjekter gjenspeiler dette. I vår har vi vært mest synlig på helsefeltet, etter forslag om helseportal og omsorgsteknologi. Utover høsten vil vi bidra på felter så forskjellige som lakseoppdrett, skole og ikke minst samfunnssikkerhet. Vi er derfor ikke synlig for alle hele tiden, men alltid for noen. Det er godt å få en evaluering som får frem totaliteten.

Myhre har ledet rådet i over fire år og ser Teknologirådet som et viktig redskap for utvikling av det norske samfunnet. – Hvis du ser gjennom alle våre råd til Storting og øvrige myndigheter vil du se at vi ikke snakker om hvordan man skal skru på datamaskinen, men hvordan ny teknologi kan innebære store konsekvenser og muligheter for samfunnet. Evalueringen viser at vi har lykkes med å koble teknologi til samfunnsspørsmål og tilført noe nytt, ofte noe en ikke har tenkt på før, fortsetter hun.

I evalueringen blir det også påpekt at “Målet om å involvere lekfolk i teknologivurderingene synes å ha blitt noe nedprioritert”. Myhre vedgår at det har vært en viss nedgang i bruk av lekfolkskonferanser og borgerpaneler, og at det er en naturlig grunn til dette.

– Vi har opplevd en realnedgang i bevilgningen, og siden lekfolkssamlinger er dyre å arrangere sier det seg selv at det blir mindre rom for kostbare prosjekter. Vi er fortsatt ledende på lekfolksinvolvering og vi håper å få muligheten til å gjøre mer av dette fremover. Vår ambisjon fremover er å fornye modellene rundt lekfolksinvolvering, som kan supplere de som ble utviklet før internett og sosiale medier.

Narvikingen har gjennom hele sin karriere jobbet i privat sektor, blant annet som leder av Telenor Mobil og Network Norway. Hun mener måten Teknologirådet jobber på er unik i offentlig sektor og at det er sjeldent man får så mye igjen for pengene.

– Vi samler hvert år et femtitalls eksperter fra næringsliv, forskning og organisasjonsliv i utformingen av uavhengige, strategiske råd til politikerne og aktiviserer tusenvis av lekfolk gjennom alt fra undervisningsopplegg, rollespill og samlinger, og vi arrangerer en rekke åpne møter, høringer og debatter. Og alt dette for 7 millioner – du kan si dette er offentlig sektor på sitt aller beste, smiler Myhre.

Lederen av Teknologirådet ønsker også å benytte anledningen til et par alvorsord til oppdragsgiverne.

– Den teknologiske utviklingen former i økende grad hvordan samfunn utvikler seg. Skal Norge være i stand til å møte denne utviklingen, både for å se mulighetsrommet og utfordringene, må det følge en tydeligere satsing på Teknologirådet. Teknologirådene i Danmark og Nederland har en ressurssituasjon som er mange ganger bedre. Det sier litt. Vi har nå fått stempel på at vi bruker midlene svært godt, tiden er moden for å få frem enda mer av potensialet som ligger i Teknologirådet.

Og legger til:

– Men i dag vil jeg gratulere alle som har vært en del av Teknologirådets arbeid siste ti år: Tusenvis av lekfolk, hundrevis av eksperter, og ikke minst rådsmedlemmer og vårt dyktige sekretariat. En ekstra stor takk vil jeg rett til direktøren vår, Tore Tennøe, som har ledet sekretariatet i ti år. Godt jobba alle

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling