Pandemien har ført til en økning av angst og depresjon i Norge. Riksrevisjonen påpekte i juni i år alvorlige mangler i de psykiske helsetjenestene i kommunene, og det er lange ventelister for hjelp.

Rapport:

Digitale muligheter for psykisk helsehjelp

Last ned

Samtidig kan apper og tilbud på nett gjøre det enklere for folk å søke hjelp for psykiske plager, og nye studier viser at disse kan gi gode resultater.

– Mer bruk av videosamtaler med psykologen er ikke nok. Selvhjelpsapper, sensorer og chatboter kan øke både kapasiteten og kvaliteten, og sørge for at flere får den psykiske helsehjelpen de trenger, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Fem måter å få psykologen på nett med pasienten:

  • Videokonsultasjoner har under pandemien gått fra et marginalt fenomen til noe de fleste psykologer tilbyr. De gir pasienten hjelp hjemme og sparer reisetid og -kostnader, samtidig som én psykolog kan dekke et større geografisk område.
  • Veiledning på nettet kan virke like godt mot depresjon som behandling ansikt til ansikt. Via den norske plattformen eMeistring kan én psykolog kan behandle tre ganger så mange pasienter.
  • Sensorer som måler bl.a. puls, bevegelse og stemmebruk kan avsløre tegn på psykiske lidelser. Forskningsprosjektet INTROMAT har vist at aktivitetsarmbånd kan fange opp om noen med bipolar lidelse er på vei inn i en depresjon.
  • Chatboter er heldigitale samtalepartnere som kan hjelpe folk å forstå og forbedre sin egen helsesituasjon. De har lav terskel for bruk, og nær uendelig kapasitet. Eksempler er Woebot, Replika og norske Co-mestring.
  • Virtuell virkelighet (VR) kan ta brukerne inn i et digitalt, simulert miljø for å trene på ulike situasjoner, og kan for eksempel brukes ved behandling av psykoser og fobier.

Norge trenger en digital plattform for psykisk helse

Det digitale psykologtilbudet har skutt fart under korona, og globale investeringer i mental helseteknologi er mangedoblet. Det finnes minst 10 000 apper for mental helse på nett, og i Storbritannia økte nedlastingen av slike apper med nesten 200 % fra 2019 til 2020.

Det finnes også enkelte norske nettbaserte tilbud innen psykisk helse, som Co-mestring – et nettbasert selvhjelpsprogram for å håndtere stress i forbindelse med koronapandemien, og E-meistring – en digital førstelinje som er tilgjengelig i noen deler av landet.

Men et omfattende, digitalt tilbud for alle mangler fremdeles. I Australia, derimot, etablerte myndighetene allerede i 2013 The Australia MindSpot Clinic.

– Norske myndigheter bør la seg inspirere av Australia, som har etablert en nasjonal digital plattform for psykisk helse med informasjon, selvhjelpsprogrammer og veiledning på nett. Det finnes allerede gode tilbud i Helse Vest som kan brukes som utgangspunkt, sier Tennøe.

Ny resept for kvalitet og personvern

Digitale behandlingsprogrammer, apper og sensorer forutsetter tilgang til sensitive data om psykisk helse. I Finland sviktet datasikkerheten da hackere fikk tilgang til journalene hos landets største digitale psykologtjeneste, og brukte dem til utpressing. Og blant 300 undersøkte apper for mental helse i Apple App Store og Google Play, hadde kun én prosent dokumentert effekten med uavhengig forskning.

– Appene må være trygge å bruke, og de må virke. Tyskland har innført en ordning som kan tjene som modell for Norge, hvor kvalitetssikrede apper kan skrives ut på resept, sier prosjektleder Anne Siri K. Bekkelund.

En gjennomgang av apper for psykisk helse viste at 92 % sendte data til tredjeparter som Facebook og Google for bruk i dataanalyse eller markedsføring.

– Internettgigantene satser tungt på helse. Ved å sammenstille helsedata med alt de vet om brukerne fra før, kan de danne seg et detaljert bilde av enkeltpersoners psykiske helse. Bruk og deling av slike data må strammes inn for å sikre tilliten til digitale helsetjenester, sier Bekkelund.

Norske nettbaserte tilbud innen psykisk helse:

– Co-mestring – et nettbasert selvhjelpsprogram for å håndtere stress i forbindelse med korona-pandemien

eMeistring – en digital førstelinje som kun er tilgjengelig i noen deler av landet

IFightDepression – et nettbasert selvhjelpsprogram til personer som opplever mild til moderat depresjon

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling