– Hvem tilbyr helse- og omsorgstjenester i 2030? Og hva er innbyggernes rolle i utformingen av tjenestene?

Dette er spørsmål hvor politiske beslutninger vil ha stor innvirkning på hele sektoren. De tre scenarioene Gull på hjemmebane, Verdensklasse og Kunnskapsnasjonen illustrerer potensielle konsekvenser, avhengig av hvilke politiske valg som gjøres.

Rapport:

Hvilken helserevolusjon vil vi ha? Scenarioer for Helse-Norge i 2030

Last ned

I hvert scenario møter vi én person. Vi får beskrevet hvordan denne personen lever sitt liv i 2030, og hva slags forhold han eller hun har til helsesektoren. Målet er at disse personhistoriene skal vise hvordan politiske beslutninger skaper muligheter og dilemmaer for innbyggerne, ansatte i helsesektoren, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Teknologirådets tre scenarioer for helse og omsorg tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som vi mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren i 2030.

Scenarioene er blitt diskutert i workshoper med deltakere fra kommunesektoren, startup-bedrifter, helse og omsorgssektoren, forskningsinstitutter og bedrifter som jobber med helse og IT. I tillegg vi scenarioene bli diskutert med lekfolk. Resultatene skal munne ut i en rapport hvor vi gir innspill til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget.

Teknologirådet har utarbeidet scenarioene i samarbeid med en ekspertgruppe. HelseOmsorg21-rådet og Forskningsrådet er samarbeidspartnere og medfinansierer prosjektet.

 

Referansegruppe:

  • Karl-Christian Agerup, Oslotech
  • Cathrine Holst, Universitetet i Oslo og medlem av Teknologirådet
  • Kaja Misvær Kistorp, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Designit
  • Steinar Madsen, Legemiddelverket
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21-rådet

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ