Teknologirådet inviterer til workshop hvor 36 utvalgte deltakere skal lage visjoner for det norske samfunnet i 2040. Vi vil høre dine tanker om hvordan du ønsker at fremtiden skal bli for deg selv og dine nærmeste, og for samfunnet som helhet. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Visjonene skal brukes av EU-kommisjonen, og vil påvirke fordelingen av 80 milliarder euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter de neste fem årene.

1000 deltakere i 30 land

Forskning og innovasjon er viktig for hvordan vi skal håndtere store samfunnsutfordringer som sprengte helsebudsjetter, ekstremvær og forurensende energi. EU-kommisjonen ønsker innspill fra innbyggere i Europa for å få flere perspektiver på hvordan forskning og innovasjon bør innrettes for å møte disse utfordringene.

Arrangementet i Oslo er en del av et stort europeisk prosjekt hvor 1000 innbyggere fra alle de 28 EU-landene pluss Norge og Sveits er med på tilsvarende møter.

Norsk workshop 28. november

36 personer inviteres til å forme visjoner for samfunnsutviklingen i Norge frem mot 2040: Hva slags samfunn ønsker vi? Og hvilke utfordringer må vi løse for å oppnå det vi ønsker?

Deltakerne blir plassert rundt bord med seks deltakere og én tilrettelegger, og bruker dagen på kreative diskusjoner og livlig debatt om fremtiden.

Tid: Lørdag 28. november 09:30-17:30
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

En av deltakerne vil bli invitert med til en felles europeisk workshop i Milano i april.

Praktisk informasjon om arrangementet

Påmelding til arrangementet er åpen for alle over 18 år, men dessverre er det bare plass til 36, så ikke alle som melder seg på, vil få være med. Utvelgelsen skal sikre spredning i bl.a. alder, bakgrunn og bosted. De utvalgte deltakerne vil få bekreftelse og mer informasjon om programmet i begynnelsen av november.

Slik foregår workshopen:
Målet for dagen er å formulere seks felles visjoner for samfunnsutviklingen i Norge frem mot 2050. En visjon er en kort fremstilling av en ønsket fremtid. For å komme fram til dette vil dagen følge et program som er felles for alle de 30 europeiske landene som deltar.

Dere vil bli delt opp i 6 grupper med 6 personer i hver. Arbeidet i gruppen vil være uformelt, kreativt og dialogbasert. Hver av gruppene blir ledet av en medarbeider fra Teknologirådet.

Merk: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta. Formålet med dagen er å samle folk med ulik bakgrunn og alder til felles dialog. De som velges ut til å delta vil få all nødvending informasjon om opplegget i forkant av workshopen.

Program:

09.30: Velkommen

  • Introduksjon til fremtidstekning
  • Gruppearbeid

12.00: Lunsj

  • Visjonsutkast fra gruppene
  • Visjonsutstilling
  • Gruppearbeid
  • Presentasjon av ferdige visjoner

17:00: Slutt

Deltakerne kan få dokumenterte reiseutgifter dekket, begrenset oppad til totalt kr. 800.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling