Som samfunnsborger påvirkes din hverdag av utviklingen innenfor forskning og innovasjon. For at forskningen skal kunne svare bedre på samfunnets behov, er det nødvendig med et tettere samarbeid mellom eksperter og vanlige folk. I denne nettbaserte konsultasjonen deltar folk fra 30 europeiske land og gir sine synspunkter på hvilke forskningsområder som bør prioriteres. Slik kan også meningene dine tas med til beslutningstakerne i EU.

Delta i undersøkelsen her (åpen til og med 31.oktober 2016)

Deltagerne i undersøkelsen blir bedt om å vurdere ulike forslag til forskningsområder, basert på visjoner for en ønsket fremtid. Visjonene er utviklet av over 1000 borgere fra 30 land i Europa, som møttes i nasjonale workshoper for å diskutere bekymringer, håp og ønsker for fremtiden ved oppstarten av EU-prosjektet CIMULACT (Citizen and multi-actor consultation on Horizon2020). Nettkonsultasjonen «Forskning for samfunnet» er en viktig fortsettelse av dette arbeidet.

Om CIMULACT

CIMULACT er et treårig forskningsprosjekt, med oppstart juni 2015. Prosjektet er finansiert av Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Til sammen 30 europeiske land deltar i prosjektet.

Du kan følge utviklingen i prosjektet på CIMULACTs Twitter og Facebook, og på Teknologirådets hjemmesider.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling