– Europa har en aldrende befolkning, og behovet for helsetjenester øker, samtidig som det blir mindre tilgang på arbeidskraft. Hvis vi fortsetter å tilby tjenestene på samme måte som i dag, vil befolkningens behov for omsorg ikke kunne dekkes av den tilgjengelige arbeidskraften. Eldreomsorgen må organiseres annerledes, sier Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet.

Verktøy for visjoner

Vi bruker scenarier som et verktøy for å stimulere til debatt om fremtidens eldreomsorg. Scenariene skal inspirere til refleksjon og debatt, og være et verktøy for å utvikle nye visjoner og handlingsforslag, for eksempel i en kommunal planleggingsprosess.

Brukerhistorier

Teknologirådet har i samarbeid med interessenter og prosjektpartnerne i andre land utarbeidet scenarier med ulike brukerhistorier som viser hvordan fire eldre med ulike behov for pleie og omsorg lever i 2025. Resultatene fra scenarioverkstedene i de ulike landene skal gi innspill til utformingen av politikken på dette området – både på nasjonalt og europeisk nivå. En rapport som sammenligner de ulike landene blir presentert for europeiske politikere under en EU-konferanse i november.

Tett på problemstillingene

Men først skal scenarioene diskuteres i Norge i slutten av mars.

– De eldre selv, pårørende, frivillige og ansatte i eldreomsorgen, vet hvor skoen trykker. Forskere, teknologiutviklere og beslutningstakere gir også innspill, sier Lovett.

Hvis du brenner for å bidra spå dette prosjektet, oppfordrer Lovett til å ta kontakt.

EU-prosjekt

Scenarioverkstedet er del av det EU-finansierte PACITA-prosjektet, som skal undersøke hvilken velferdsteknologi og hjemmebasert telemedisin som finnes i dag, og hvilken utvikling vi kan vente oss i årene fremover. Denne våren gjennomføres slike workshoper i en rekke land.

LAST NED Scenariodokumentet:

Rapport:

Scenario: Eldrende samfunn

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ