Sensorer og datachips har blitt bedre, billigere og så små at de kan plasseres på kroppen, hjelmen eller klærne. Kroppsnær teknologi kan bringe mobile tjenester enda nærmere brukeren.

Kroppsnær framtid

Målet er å bringe kraften i mobiltelefonen ut av lomma og frem i synsfeltet ditt, slik at relevant informasjon blir tilgjengelig idet du trenger den. Men enhver interessant bruk av teknologi som lover forsterket virkelighet, er en potensiell personvernfelle: Jo mer informasjon du gir fra deg, desto bedre blir tjenesten. I rapporten Personvern 2014. Tilstand og trender har Teknologirådet undersøkt den kroppsnære framtida.

Utvidet sanseapparat

Kroppsnær teknologi gir oss et utvidet sanseapparat, kan hindre eller dokumentere kriminelle handlinger og gi raskere tilgang til tjenestene vi ønsker. Samtidig blir teknologien mindre synlig for andre når den smelter sammen med kroppen. Vi må også regne med at det vil bli lagret mye mer informasjon om hva vi gjør og hvor vi beveger oss.

Store konsekvenser

Hvordan andre deler og offentliggjør bilder, kan få store konsekvenser for deg, uten at de nødvendigvis forstår rekkevidden av det. Personer og virksomheter som får tilgang til informasjonen, kan sammenstille den med ytterligere datakilder. Det kan være en fremtidig arbeidsgiver, forsikringsselskapet eller en ny flamme.

Bør utviklingen styres?

Spørsmålet er hvordan personvernet skal sikres de neste årene. Vil sosial kontroll justere bruken til et nivå som de fleste av oss finner akseptabelt, kan vi stole på at markedet regulerer seg selv – eller må myndighetene inn og styre utvklingen inn i en god retning?

Dette er et sammendrag av «Kroppsnær teknologi», ett av kapitlene Teknologirådet skrev i rapporten Personvern 2014: Tilstand og trender. Rapporten er laget i samarbeid med Datatilsynet.

Rapport:

Personvern 2014: Tilstand og trender

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling