Hopp over innholdet

Nytt prosjekt: Førerløse biler i byen

Artikkelen tilhører Førerløs transport, postet 23. okt 2017

Joakim Valevatn
KONTAKTPERSON:

Joakim Valevatn

Bilen har forandret hvordan vi bor og lever. Kan den klare det igjen?

Regjeringen vil gjøre det mulig å teste førerløse biler på norske veier i 2018. Lovverket skal først og fremst ivareta sikkerhet, ansvarsfordeling og personvern. Utviklingen mot førerløse kjøretøy i trafikken vil også gi helt nye muligheter og utfordringer for samfunnet.

To visjoner for den førerløse fremtiden finnes allerede:

Den ene fokuserer på hvordan dagens transport kan forbedres. Bilkjøring kan bli tryggere og tilgjengelig for alle, og tiden i bilen kan brukes til å slappe av eller arbeide. Sammen med elektrifisering kan driftskostnadene bli betraktelig lavere, noe som kan bety privatsjåfør for prisen av en bussbillett.

– En slik utvikling vil bety betraktelig økt trafikk, som kan gi trengsel på veiene eller behov for mer veikapasitet, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Den andre visjonen er et skifte fra eierskap til deling, mobilitet og nye måter å bruke byområder på. «Mobilitet-som-tjeneste» er et eksempel på en ny plattformer hvor førerløse biler kan integreres med kollektivtrafikk. En fersk simulering fra Lisboa viser at en flåte med delte taxier og minibusser kan fjerne kø og frigi 95 prosent av alle parkeringsplasser den portugisiske hovedstaden.

– Dette kan frigi store arealer – for sykler, grøntarealer eller boliger. Men det vil også kunne frata folk frihet, påpeker Tennøe.

Begge visjonene peker mot en rekke nye problemstillinger for politikerne. Og noen av spørsmålene vi vil svare på i prosjektet er.

 • Hvordan fungerer førerløs teknologi?
 • Vil førerløse kjøretøy integreres eller konkurrere med kollektivtrafikken?
 • Hva kan den nye teknologien gjøre med arealplanlegging og bruken av byrommet?
 • Hvordan skal vi sikre oss mot hacking av de førerløse kjøretøyene?
 • Hvilke data blir samlet inn om deg og hvordan skal vi kunne reise mest mulig anonymt?

Prosjektet skal munne ut i flere rapporter og anbefalinger til Stortinget og Regjeringen. Disse skal utarbeides sammen med en ekspertgruppe.

 • Rikke Amilde Løvlid: Forsker og ekspert på kunstig intelligens og selvkjørende kjøretøy ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Jørgen Aarhaug: Forsker Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
 • Lone-Eirin Lervåg: Leder SINTEF-prosjektet «Smart Feeder» som skal evaluere effekten av pilotprosjekter med førerløse busser.
 • Håvard Haarstad: Samfunnsgeograf og forsker på bærekraftig byutvikling og medlem i Teknologirådet.
 • Geir Malmedal: Leder for politisk avdeling i NAF
 • Erling Dokk Holm: Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og har forsket på blant annet urban vekst og byers sosiale, økonomiske og kulturelle liv.

Vi planlegger også å få informasjon og innspill fra både aktører og lekfolk gjennom åpne møter og en workshop. Disse innspillene vil være med på å påvirke rådene som gis til Stortinget.

 

Les om våre andre nye prosjekter:

Livslang læring i det nye arbeidslivet

Kunstig intelligens og helse

Hva skjer med jobbene?

 

Les vår kortrapport fra 2016: Førerløse biler – behov for politisk styring?

Før sommeren ga vi et innspill til Nasjonal transportplan om førerløse biler: Les mer her.

LES OGSÅ

Ny rapport: Fremtidens transport i Europa

Hvordan sikre god og effektiv transport, og samtidig redusere forurensning og kø? En ny rapport gir oversikt over hvilke tiltak som gjøres i land som Finland, Tyskland og Frankrike, USA, Japan og Russland.

Les hele saken »

Nasjonal transportplan og førerløse biler

Mandag 19. juni skal Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 vedtas av Stortinget. Teknologirådet mener det bør prøves ut hvordan førerløs teknologi kan løse trafikkproblemene som folkevekst i byene vil gi.

Les hele saken »

Førerløse biler – behov for politisk styring?

I 2004 utlyste det amerikanske forsvaret en konkurranse om å lage den første førerløse bilen, uten at noen klarte å løse oppgaven. I dag har Googles selvkjørende testbiler tilbakelagt omlag 2,5 millioner kilometer i amerikanske byer, og biler med autopilot er allerede på markedet.

Les hele saken »