Tirsdag 15. august

15.00-16.00: Er Norge i ferd med å bli parkert i en kunnskapsrevolusjon?

Arrangør: Microsoft Norge

Kunstig intelligens har skapt en kunnskapsrevolusjon og åpner en verden av muligheter. Hvordan sikrer vi at Norge henger med i utviklingen på en ansvarlig måte? Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, deltar i panel.

Sted: Restaurant Flyt

 

16:00-17:00: Stikker Norge hodet i sanden mens Europa digitaliseres? Hvordan unngå et nasjonalt juridisk vakuum?

Arrangør: Juristforbundet Tech-Forum

EU vedtok i 2021 «Europas digitale tiår». Europa skal digitaliseres raskt og trygt, og holde seg konkurransedyktig i møte med Kina og USA. Foreløpig har Norge i liten grad greid å nyttiggjøre seg av EUs initiativer. Det er også lite debatt i Norge om nasjonalt handlingsrom i møte med EUs planer og reguleringer. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres med det? Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder i Teknologirådet, deltar i panel.

Sted: Advokatfirma Hald & Co.

Onsdag 16. august

10.00-11.00: Vil generativ AI bryte alle lover og regler som vi kjenner dem? Og hvor er tilliten?

Arrangør: IBM Norge

Generativ AI og store grunnmodeller representerer nye og kraftige verktøy for å effektivisere og forbedre mange områder i samfunnet. Men hva skal til for at AI faktisk kan bidra til å løse våre største utfordringer som eldrebølgen, klimaendringer og ressurs- og strømbruk? Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, deltar i panel.

Sted: Castelle

 

11.15-12.00: Vil AI skape et mer givende og inkluderende arbeidsliv?

Arrangør: KPMG

To av arbeidslivets store utfordringer er at vi har for mange som står utenfor jobb, og at vi samtidig har stor mangel på kompetanse på viktige områder. Kan kunstig intelligens spille en viktig rolle for å løse dette? Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder i Teknologirådet, deltar i panel.

Sted: Fullriggeren Sørlandet

 

12.00-13.00 Domstolene i Norge og kunstig intelligens

Arrangør: Norges domstoler

Kunstig intelligens vil endre måten vi arbeider på. Dette vil også få konsekvenser i domstolene. Men hvordan kan disse nye tjenestene brukes til å styrke rettssikkerheten? Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, holder innledning om hva EUs regulering av KI betyr for domstolene. Kort samtale/diskusjon mellom innlederne.

Sted: Arendal gamle rådhus

 

14.00-15.00: På vei til det datadrevne samfunn: hva er status i Norge, hva skjer i EU, hvilken rolle spiller KI?

Arrangør: Digitaliseringsdirektoratet og Teknologirådet

Vi vil diskutere hvordan Europa prioriterer data og KI og spørre om Norge er godt nok samkjørt med europeiske tiltak for å realisere et ansvarlig og bærekraftig datadrevet Europa. Her inkluderer vi alt fra regulering, forskning og ambisiøse prosjekter som de europeiske “data spaces”. Kanskje det mangler tiltak i den europeiske tilnærmingen som vi må sørge for her i Norge? Ellen Strålberg, senior prosjektleder i Teknologirådet deltar i panel.

Sted: Vitensenteret. Du kan også følge arrangementet på nett.

Torsdag 17. august

09.00-09.50: Husmenn i eget hus? Inga Strümke og gode hjelpere utfordrer politikerne

Arrangør: Bouvet

Generativ kunstig intelligens (KI) har så massiv innvirkning på alle deler av samfunnet samtidig, at det er vanskelig å forstå konsekvensene. Hvordan får vi bukt med politikernes berøringsangst? De som skal styre samfunnsutviklingen, må forstå og diskutere hva det er de skal regulere. Ellen Strålberg, senior prosjektleder i Teknologirådet, deltar i panel.

Sted: MS Brisen

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling