– Smarttelefoner på hvert gatehjørne og nye typer tilgjengelige data og analysemetoder, gir nye muligheter som kan bety mye for politiets arbeidsmåte og organisering, fortsetter direktøren i Teknologirådet.

Politianalysen «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» har analysert utfordringene for politiet, og kommer med omfattende forslag til tiltak, blant annet å gå fra 27 til 6 politidistrikter.

– Om politidistriktene blir større, vil det være viktig at de ivaretar lokalkunnskapen og sikrer at publikum fortsatt opplever politiet som nært og tilgjengelig. Ny teknologi kan hjelpe politiet til å samhandle tettere med publikum og løse oppgavene sine bedre, sier Tennøe.

Publikum en viktig ressurs

Når folk befinner seg på nett og mobil, er det viktig at politiet også er tilgjengelige her. Det gjøres allerede mye bra, f.eks. har Oslopolitiets operasjonssentral godt over 100 000 følgere på Twitter, og sprer effektivt informasjon om ulike hendelser. Men det dreier seg ofte om enveis informasjon, mens potensialet er så mye større.

– Publikum er ofte først på åstedet og nærmest en hendelse, og de fleste har etter hvert med seg en smarttelefon. Da bør de også kunne sende politiet multimediemeldinger med tekst og bilder, video og lydopptak som kan gi et mer presist situasjonsbilde, sier Tennøe.

Et annet eksempel Teknologirådet peker på, er at informasjon fra åpne sosiale medier kan være med på å gi politiet et overordnet bilde av en hendelse og hvordan den utvikler seg. Med hjelp av digitale analyseverktøy kan politiet få et raskt og enkelt overblikk.

Nye forutsetninger for politiarbeidet

22. juli-kommisjonen fastslo at ”potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet”. I Innst. 425 S (2012–2013) om terrorberedskap sier en enstemmig justiskomité at ”den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet har endret premissene (…), og bør endre politiets metoder og organisering framover.”

– Politianalysen er god og grundig, men tar ikke inn over seg rekkevidden av hvordan ny teknologi kan bidra til et bedre og mer effektivt politi. Teknologi blir redusert til et støtteverktøy, i stedet for å gjennomsyre hele analysen, sier Tennøe.

Fakta om Politianalysen:

  • NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer – Politianalysen» ble lagt frem i juni i år.
  • Utvalget hadde i mandat å analysere utfordringene for norsk politi, og levere et grunnlag for en langsiktig plan for politiet.
  • Politianalysen foreslår omfattende tiltak når det gjelder struktur og organisering, kvalitet og effektivitet.

Høringsinnspill politianalysen

Last ned

Høringsuttalelse terrorberedskap

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling