Teknologirådet tok den 29. august 2023 diskusjonen om en norsk språkmodell i et åpent nettmøte. Det var ekspertinnlegg fra Norge og Island, fulgt av politisk diskusjon. Du kan se møtet i opptak her:

De store språkmodellene er komplekse oppskrifter på å lage tekst og bilder, som vil bli en ny type samfunnskritisk infrastruktur. Bak de største står selskaper som Microsoft, Google og Open AI. Microsoft integrerer nå teknologien i programmer som Word, Outlook og Teams, og Google i Chrome og søk.

Disse modellene forstår norsk språk relativt dårlig, og reflekterer amerikanske normer og verdier. Selskapene deler lite om hvordan modellene fungerer og er designet, noe som kan hemme det offentliges bruk og begrense den demokratiske kontrollen.

Flere europeiske land går nå i gang med å utvikle slike modeller, selv om det er svært ressurs- og kompetansekrevende. Storbritannia vil investere 1 milliard pund i å utvikle egne språkmodeller, og Sverige utvikler sin GPT-SW3.

Island ser det som kritisk å utvikle en språkmodell for å bevare språket sitt, men har valgt å samarbeide med Open AI, som står bak ChatGPT, i stedet for å utvikle noe eget.

NTNU bygger en generativ språkmodell på norsk, der blant annet Schibsted er med, men for å bli et reelt alternativ, kreves en stor norsk satsing.

– Bør Norge satse videre, og hvordan kan i så fall en norsk stor språkmodell se ut?

Program:

Den nye bølgen av kunstig intelligens
Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

Hvordan kan en statlig norsk språkmodell se ut, og hva skal vi med den?
Jon Atle Gulla, direktør for NorwAI og professor ved NTNU – leder arbeidet med å utvikle en generativ norsk språkmodell

The Icelandic Way – partnering with Open AI
Jóhanna Vigdis Guðmundsdóttir, MD of L23-AI for Language, former executive director of Almannarómur – the Icelandic Centre for Language Technology.

Politisk diskusjon

  • Gunn Karin Gjul (Ap), statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Grunde Almeland (V), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling