Digitalisering og automatisering påvirker arbeidsmarkeder over hele verden. Selskaper som Uber og AirBnb vokser i rekordfart og har bidratt til en ny politisk agenda: Hvor går skillet mellom ansatte og selvstendig næringsdrivende, hva er egentlig et hotell, og hva skjer med skatteinntektene som skal finansiere velferdsstjenester?

Partnerne i European Parliamentary Technology Assessment, der Teknologirådet representerer Norge, har utarbeidet en ny oversikt som beskriver utviklingen og politiske tiltak i 17 land, inkludert USA.

– Vi ser at effektene av digitaliseringen nå er følbar i de fleste land vi sammenligner oss med. Den veldig raske digitale innovasjonen blir fulgt opp av nyskapning innen både arbeidsregulering, skatt og industripolitikk. Her kan det være nyttige erfaringer å hente for norske politikere, sier Teknologirådets direktør Tore Tennøe.

Ulik tilnærming til plattformer

De største diskusjonene har vært rundt regulering av plattform-baserte tjenester som Uber og AirBnB. Disse tjenestene utfordrer etablerte forretningsmodeller og opererer i mange land i en gråsone av eksisterende regulering. Det har vært ulike reaksjoner på slike tjenester.

I Nederland samarbeider myndighetene med AirBnB for å kunne legge til rette for skattebetaling, mens  franske turistorganisasjoner har anmeldt selskapet for å dra urettmessige fordeler av å operere i en regulatorisk gråsone.

I Norge er det flere utredninger rett rundt hjørnet, blant annet om delingsøkonomi og ny industri.

Flere arbeider frilans

Nesten alle landene rapporterer om økende andel uavhengig arbeid. I Sveits ser man at hvor og når folk jobber har blitt mer fleksibelt, og at mange arbeider frilans på prosjekter, istedenfor å arbeide fast for en organisasjon. Samtidig viser studier fra Vallonia i Belgia at fleksibelt arbeid fører til at mange jobber mer enn man ville gjort i et vanlig ansettelsesforhold.

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling