Regjeringen vil gjøre det mulig å teste førerløse biler på norske veier i 2018. Lovverket skal først og fremst ivareta sikkerhet, ansvarsfordeling og personvern. Utviklingen mot førerløse kjøretøy i trafikken vil også gi helt nye muligheter og utfordringer for samfunnet.

To visjoner for den førerløse fremtiden finnes allerede:

Den ene fokuserer på hvordan dagens transport kan forbedres. Bilkjøring kan bli tryggere og tilgjengelig for alle, og tiden i bilen kan brukes til å slappe av eller arbeide. Sammen med elektrifisering kan driftskostnadene bli betraktelig lavere, noe som kan bety privatsjåfør for prisen av en bussbillett.

– En slik utvikling vil bety betraktelig økt trafikk, som kan gi trengsel på veiene eller behov for mer veikapasitet, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Den andre visjonen er et skifte fra eierskap til deling, mobilitet og nye måter å bruke byområder på. «Mobilitet-som-tjeneste» er et eksempel på en ny plattformer hvor førerløse biler kan integreres med kollektivtrafikk. En fersk simulering fra Lisboa viser at en flåte med delte taxier og minibusser kan fjerne kø og frigi 95 prosent av alle parkeringsplasser den portugisiske hovedstaden.

– Dette kan frigi store arealer – for sykler, grøntarealer eller boliger. Men det vil også kunne frata folk frihet, påpeker Tennøe.

Begge visjonene peker mot en rekke nye problemstillinger for politikerne. Og noen av spørsmålene vi vil svare på i prosjektet er: 

 • Hvordan fungerer førerløs teknologi?
 • Vil førerløse kjøretøy integreres eller konkurrere med kollektivtrafikken?
 • Hva kan den nye teknologien gjøre med arealplanlegging og bruken av byrommet?
 • Hvordan skal vi sikre oss mot hacking av de førerløse kjøretøyene?
 • Hvilke data blir samlet inn om deg og hvordan skal vi kunne reise mest mulig anonymt?

Prosjektet skal munne ut i flere rapporter og anbefalinger til Stortinget og Regjeringen. Disse skal utarbeides sammen med en ekspertgruppe.

 • Rikke Amilde Løvlid: Forsker og ekspert på kunstig intelligens og selvkjørende kjøretøy ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Jørgen Aarhaug: Forsker Forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
 • Lone-Eirin Lervåg: Leder SINTEF-prosjektet «Smart Feeder» som skal evaluere effekten av pilotprosjekter med førerløse busser.
 • Håvard Haarstad: Samfunnsgeograf og forsker på bærekraftig byutvikling og medlem i Teknologirådet.
 • Geir Malmedal: Leder for politisk avdeling i NAF
 • Erling Dokk Holm: Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og har forsket på blant annet urban vekst og byers sosiale, økonomiske og kulturelle liv.

Vi planlegger også å få informasjon og innspill fra både aktører og lekfolk gjennom åpne møter og en workshop. Disse innspillene vil være med på å påvirke rådene som gis til Stortinget.

 

Les vår kortrapport fra 2016: 

Rapport:

Førerløse biler - behov for politisk styring?

Last ned

Før sommeren 2017 ga vi et innspill til Nasjonal transportplan om førerløse biler: 

Innspill til nasjonal transportplan

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling