Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi innhenter og lagrer følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Markedsføring, herunder sende ut nyhetsbrev: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som ønsker å få tilsendt markedsføringsmateriell fra Teknologirådet, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a).
  • Administrering i forbindelse med arrangement: Navn, e-postadresse, arbeidssted/organisasjon og ev. telefonnummer til deltaker. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deltaker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a).

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Teknologirådet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. For de enkelte formålene i punkt 1 ovenfor benytter vi oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Markedsføring, herunder sende ut nyhetsbrev: Apsis er Teknologirådets databehandler for utsendelse av nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.
  • Administrering i forbindelse med arrangement: ingen databehandlere.
  • Analyse av trafikk på våre nettsider (cookies): Innocode er Teknologirådets databehandler for utvikling, vedlikehold og drift av nettstedet teknologiradet.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Teknologirådet og Innocode som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Teknologirådet og Innocode regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.
  • Innsamling av statistikk: Teknologiradet.no benytter løsningen Matomo for å samle inn statistikk for bruk av nettsidene. Formålet med dette er å sikre god brukervennlighet og få innsikt i hvilket innhold som besøkes slik at vi kan sikre at innholdet er godt og tilgjengelig. Matomo er en løsning spesielt utviklet for godt personvern. Dataene tilhører Teknologirådet og deles ikke med andre.

All behandling av personopplysninger som vi og våre databehandlere foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Teknologirådets nettsider ligger på Amazons servere som befinner seg innenfor EU og er underlagt EUs forordning om personvern.

 

Denne policyen for informasjonskapsler er opprettet og oppdatert av Retningslinjer for informasjonskapsler – CookieFirst.com