Teknologirådets ekspertgruppe peker på at det offentlige bør kreve at programvare skal følge åpne standarder, dvs. fritt tilgjengelige retningslinjer for lagring og utveksling av data. Ekspertgruppen anbefaler en noe mer forsiktig politikk for åpen kildekode enn for åpne standarder.

Teknologirådets ekspertgruppe for programvarepolitikk sendte sin rapport med anbefalinger til Stortinget og Moderniseringsdepartementet i november 2004. I etterkant har mange av anbefalingene blitt tatt til følge gjennom «eNorge 2009 – det digitale spranget» og i rapporten «Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor».

Teknologirådets ekspertgruppe foreslo blant annet følgende tiltak for å fremme bruk av åpne standarder:

 • Gjør offentlige dokumenter som utveksles eller arkiveres tilgjengelige på åpne formater (for eksempel HTML, XML eller PDF), i tillegg til ev. lukkede formater.
 • Still krav til at allmennkringkastere skal bruke åpne standarder.
 • Vurder om all programvare det offentlige kjøper inn skal følge åpne standarder. Stat og kommune bør etterspørre programvare som støtter åpne standarder, samt vurdere åpen kildekode ved offentlige anbud. Programkode betalt av og utviklet for det offentlige bør også eies av det offentlige.
 • Vurder aktive forhandlinger med enkelte større programvareleverandører for å få dem til å åpne sine formater.
 • Øk bestillerkompetansen i offentlig sektor. Valg av programvare og tildeling av utviklingsoppdrag har en avgjørende betydning for bruk av standarder, og det er viktig å ha oversikt over hvilke valgmuligheter som finnes og konsekvenser av valg som tas.

På ett av punktene oppsto det en dissens i ekspertgruppen, ved Lars Sørgard, sjeføkonom i Konkurransetilsynet, som advarte mot å føre en for aktiv politikk for å fremme åpne standarder.

Følgende deltok i Teknologirådets ekspertgruppe:

 •     Dag Wiese Schartum, UiO
 •     Mikael Snaprud, Høgskolen i Agder
 •     Lars Sørgard, Konkurransetilsynet
 •     Håkon Wium Lie, Opera Software
 •     Tanja Storsul, UiO
 •     Grethe Helene Viksaas, Basefarm
 •     Einar J. Aas, Teknologirådet og NTNU
 •     Magne Espedal, Teknologirådet og UiB

Trond Arne Undheim var prosjektleder fram til 1. juni 2004. Fra 1. september 2004 var prosjektleder Christine Hafskjold.

Programvarepolitikk

Last ned
Rapport:

Programvarepolitikk for fremtiden

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling