EU-kommisjonen ser på vitenskap, teknologi og innovasjon som en vei ut av krisen, og en viktig måte å skape arbeidsplasser og forbedre livskvaliteten i Europa. For å gjøre forskningen mer relevant for samfunnet ønsker de å involvere flere enn «the usual suspects»  i utformingen av fremtidens forskningsprogrammer.

De store samfunnsutfordringene

– Dette er et viktig prosjekt som tar for seg store, felles samfunnsutfordringer innen bl.a. helse, energi og sikkerhet. Å invitere nye stemmer inn i diskusjonen om prioriteringer er et godt grep for å styrke forskningens samfunnsansvar.  Vi gleder oss til  å sammenlikne resultatene fra de norske møtene med de 29 andre landene, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

CIMULACT (Citizen and multi-actor consultation on Horizon2020) er et EU-finansiert prosjekt som  skal trekke inn lekfolk, interessenter, beslutningstakere og eksperter i utarbeidelsen av visjoner og scenarier for forskning som kan hjelpe Europa å møte store samfunnsutfordringer. En grunntanke er at ettersom forskning og innovasjon har stor innflytelse på utviklingen av samfunnet, bør også representanter for folk flest få mulighet til å ha innflytelse på forskningen.

1000 deltakere i 30 land

Involveringen av publikum skal skje gjennom flere workshoper og arrangementer i alle landene, og i tillegg skal prosjektet utvikle verktøy for å involvere folk på nett. Like workshoper vil bli arrangert i 30 land inkludert Norge, og over 1000 innbyggere kommer til å delta. Høstens workshoper vil resultere i visjoner for hvordan innbyggerne ønsker at vi skal håndtere de store utfordringene Europa står overfor – innenfor temaer som helse, ressursfordeling, bærekraftig energi og samfunnssikkerhet.

Resultatene blir fulgt opp av EU-kommisjonen

Visjonene fra hele Europa vil deretter bli brukt i scenarioer for fremtidens forskningsprogrammer som skal diskuteres med eksperter, interessegrupper og innbyggere – før innspillene sendes til EU kommisjonen.

Resultatene av CIMULACT-prosjektet får direkte innvirkning på utformingen av nye utlysninger i EUs store rammeprogram Horizon2020, som frem til 2020 skal fordele nesten 80 milliarder euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling