Teknologirådet setter søkelyset på teknologiregulering i EU i et nytt prosjekt. Gjennom slagordet «A Europe fit for the digital age» vil EU sikre en teknologisk utvikling som er i tråd med grunnleggende rettigheter.

  • Lovforslaget Digital Services Act skal sikre at det som er ulovlig offline, også blir ulovlig online. Plattformselskapene skal holdes ansvarlig for spredning av ulovlig og skadelig innhold og blir tvunget til mer åpenhet. Internettbrukere skal få informasjon om hvorfor de får se ulik type innhold på plattformene, og hvordan algoritmene bak fungerer. Det skal også bli lettere å få fjernet ulovlig og falskt innhold.
  • Lovforslaget Digital Markets Act skal bidra til mer innovasjon og rettferdig konkurranse i det digitale markedet, som til nå har vært dominert av noen få teknologigiganter med store konkurransefordeler. Nye krav vil pålegges teknologigantene, og forbrukere vil få flere valgmuligheter. Blant annet vil store kommunikasjonsplattformer, som eksempelvis Messenger og WhatsApp, måtte åpne opp for at brukere av andre, mindre meldingsplattformer skal kunne kommunisere gjennom de store plattformene.

I tillegg til disse lovforslagene har EU lansert en strategi for en datadrevet økonomi, der målet er økt deling av data på tvers av sektorer og landegrenser. Data utgjør grunnsteinen i den digitale økonomien. Både i Norge og internasjonalt er det stadig mer oppmerksomhet rundt hvordan data blir samlet inn, delt og tatt i bruk. I EUs datastrategi er det foreslått en rekke lover og direktiv for å styrke EUs infrastruktur for datadeling. Disse forslagene vil også få konsekvenser for Norge.

Hvorfor er dette viktig?

Teknologigigantene dominerer i dagens digitale økonomi. Forretningsmodellen er basert på sporing og overvåking av internettbrukere. Persondata har blitt den viktigste ressursen. Estimater anslår at Meta og Google mottar over halvparten av alle inntektene fra digital markedsføring årlig.

Den digitale overvåkningsøkonomien har utviklet seg til å bli et demokratisk problem, fordi vi ikke har et fullstendig bilde av hva slags informasjon som samles inn om oss, hvem den deles med og hvordan den brukes. Det er også en konkurransepolitisk utfordring når datainnsamlingen og annonsemarkedet domineres av noen få store selskaper.

Myndigheter verden over har vært ute av stand til å regulere teknologigigantene, men nå vil EU gjøre noe med det skjeve styrkeforholdet. Gjennom flere lovforslag vil de sikre mer demokratisk kontroll over plattformselskapene og en mer rettferdig digital konkurranse.

Verdens første og største lov om kunstig intelligens

EU er også i gang med å forhandle fram det som skal bli verdens første og mest omfattende rettslige regulering av kunstig intelligens (KI) – Artifical Intelligence Act. Loven vil ha store konsekvenser for både utviklingen og bruken av kunstig intelligens i Europa.

Lovforslaget tar utgangspunkt i en risiko-basert tilnærming til KI. Det er først og fremst KI som innebærer «høy risiko» for sikkerheten til enkeltindivider og rettsikkerheten i samfunnet som vil bli underlagt nye krav og regler. I tillegg vil noe kunstig intelligens falle inn under kategorien «uakseptabel risiko», og bruken vil bli forbudt eller svært begrenset.

Europaparlamentet er i gang med å diskutere sine posisjoner på EU-kommisjonens lovforslag. Det er mange politiske diskusjoner og uenigheter som skal nøstes opp i. Hvordan loven vil ende opp med å se ut, er fortsatt uvisst. Det som er sikkert er at loven vil få store konsekvenser for framtidens KI, og vil påvirke produktivitet, arbeidsliv og innovasjon, også i Norge. Når loven er vedtatt i EU vil den bli tatt inn i norsk lov.

Prosjektplan

Teknologirådet skal vurdere de nye lovforslagene og hvordan de vil påvirke vår digitale framtid. Vårt overordnede mål er å bidra til økt kunnskap og informasjon om de nye lovforslagene fra EU og konsekvensene av disse.

Gjennom prosjektet skal vi:

  • Publisere tre kortrapporter om lovforslagene med fokus på de viktigste politiske diskusjonene og det norske handlingsrommet
  • Holde Stortingets Teknogruppe oppdatert på utviklingen i EU
  • Organisere en åpen digital seminarrekke i mai og juni om de nye lovene med stortingspolitikere og øvrige interessenter som målgruppe

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling