Batterinæringen vurderes å ha størst potensial for grønn verdiskapning i Norge. Verdiskapningen kommer ikke bare fra store battericellefabrikker, men fra hele kjeden med utvinning og prosessering av råmaterialer, sammenstilling til komponenter, gjenbruk og resirkulering.

Rapport:

Batterinæringen kan bli den mest verdifulle grønne satsingen i Norge

Last ned

Samtidig vil en slik næring møte både miljøutfordringer og sterk europeisk konkurranse, og tre områder er viktige for politikken:

  • Kraft: Batterinæringen kan øke Norges strømforbruk med 7%. Både eksisterende og ny industri trenger mer strøm, og kraftoverskuddet er anslått å være brukt opp innen 2026. Uten strøm og nettutbygging står batterinæringen i fare.
  • Investeringer: En enkelt batterifabrikk kan koste 25 milliarder. I Norge satses det nå mye av både private og offentlige midler, men i utlandet er det enda større summer på bordet.
  • Kompetanse: Det kan bli 7000 arbeidsplasser i batterifabrikkene, og mer i resten av næringen. Men dette krever både ny- og etterutdanning på alle utdanningsnivå. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning etterspør en langsiktig satsing på kompetanse, men dette finnes ikke i dag.

Batteriproduksjon

  • skal bli 15 ganger større i Europa innen 2030, med strenge krav til bærekraft
  • kan bli den grønne næringen med størst verdiskapning i Norge, men møter sterk utenlandsk konkurranse
  • krever kompetanse som ikke finnes i Norge i dag, store mengder strøm, og store investeringer

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling