Denne rapporten er et resultat av en felles innsats fra medlemmer av European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) nettverket. Medlemmene av EPTA gir råd til parlamenter i og utenfor Europa om mulige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser av nye vitenskaper og teknologier. Rapporten handler om disrupsjon, og hvordan teknologivurdering kan bidra.

Rapport:

Disruption in society – EPTA Report 2022

Last ned

Såkalt «disruptiv innovasjon» snur opp ned på markeder og sosial praksis. Gjennombruddet for digital teknologi, fra PC og internett til smarttelefonen og kunstig intelligens, har ført feiringen av innovasjon til nye høyder.

Parallelt har en rekke kriser aktualisert en mindre ønsket form for disrupsjon, i form av store forstyrrelser i samfunnet. Med både finanskrisen i 2007–2009, COVID-19-pandemien, den russiske angrepskrigen i Ukraina og de truende klima- og naturkrisene i tankene, er det rimelig å si at disrupsjon og krise ser ut til å være den nye normalen.

I alle disse krisene spiller teknologi en betydelig rolle, enten som årsak, katalysator, endrer eller løsning. Teknologivurdering utforsker hvordan teknologisk utvikling påvirker verden vi lever i, og skal bidra til offentlig debatt og gi innspill til politikk. I denne rapporten analyserer og vurderer vi tre ulike typer forstyrrelser, med ulike implikasjoner for politikkutforming og samfunn.

Rapporten består av 18 bidrag fra EPTA-medlemmer som gir sine perspektiver på disse temaene:

  1. Kritisk infrastruktur – som elektrisitet, vannforsyning og internett – hvor feil må forhindres for nesten enhver pris
  2. Autonome systemer som tar beslutninger med potensielt vidtrekkende konsekvenser
  3. Naturområder under sterkt press på grunn av klimaendringer og annen menneskelig aktivitet

Den innledende syntesen i rapporten analyserer og oppsummerer bidragene, og gir et godt overblikk over resten av rapporten. Bidragene fra de ulike institusjonene er sortert etter tema og land, slik at det er lett å finne frem til det man er spesielt interessert i. Det norske bidraget handler om kritisk infrastruktur, og er skrevet av Teknologirådet, som også har vært med på å skrive syntesen.

For tiden har EPTA 25 medlemmer (13 fullverdige og 12 assosierte). EPTA-nettverket har som mål å styrke teknologivurderingens rolle i parlamentariske beslutninger, og å styrke kontakten mellom søsterorganisasjoner i forskjellige land.

Rapporten ble lansert på en konferanse i tyske Bundestag den 17. oktober 2022.17

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling