Da Stortinget tok initiativet til å opprette Teknologirådet i 1999, var fremveksten av internettet og Norges vei inn i informasjonssamfunnet en viktig motivasjon. 20 år senere er digitalisering blitt en sentral del av mange politiske spørsmål og samfunnsprosesser, og regjeringen har opprettet en egen digitaliseringsminister. Teknologirådet opplever meget stor etterspørsel etter fremtidsrettede og uavhengige innspill, både fra Stortinget, øvrige myndigheter og nærings- og organisasjonsliv.

Teknologirådets viktigste prioriteringer i 2018 har vært innenfor de strategiske områdene kunstig intelligens, den neste økonomien og den nye velferdsstaten. Rådet har arbeidet med en rekke prosjekter om ny teknologi som blir viktig for Norge, med temaer som kunstig intelligens og maskinlæring, selvkjørende biler, teknologi for livslang læring, emosjonell overvåkning, og blokkjeden.

Rådet har bidratt til offentlig debatt, satt viktige temaer på dagsorden og kommet med konkrete forslag til tiltak. Teknologirådet har hatt en rekke arrangement med godt oppmøte, hatt tett kontakt med sentrale politikere og samarbeidet godt med ulike private og offentlige aktører.

Rapport:

Teknologirådets årsrapport for 2018

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling