Kort tid etter unionsoppløsningen i 1905 betegnet statsminister Christian Michelsen den kommende tiden som «den nye arbeidsdagen». Norge gikk inn i en periode med massiv industrireising, nye arbeidsformer og heftig debatt om utnytting av energiressursene.

Disse temaene er like aktuelle i dag. Klimakrisen gjør det nødvendig med en transformasjon av norsk industri og samfunnsliv, og debatten om hvordan vi skal bruke kraftressursene er høyt på den politiske dagsordenen. Pandemien har endret arbeidsdagen for de aller fleste av oss, og et nytt digitalisert og hybrid arbeidsliv er i støpeskjeen.

Også for Teknologirådet har 2021 vært en ny start. Det nye rådet som ble oppnevnt i november 2020 hadde sitt første møte i februar, og vi har begynt å arbeide etter ny strategi. Vår erfaring så langt er at de tematiske tyngdepunktene treffer tidens viktigste utfordringer godt: demokrati i et digitalisert samfunn, det nye arbeidslivet, og teknologipolitikk for en grønn omstilling.

Teknologirådets årsrapport for 2021: Den nye arbeidsdagen

Last ned

Selv om 2021 har vært preget av pandemi og nedstenginger, har vi klart å opprettholde høyt aktivitetsnivå. Rådet gjennomførte fire digitale møter før det møttes fysisk for første gang i Ålesund i november 2021. Vi har bidratt til offentlig debatt, satt viktige temaer på dagsordenen og kommet med forslag til tiltak. Teknologirådet har hatt tett kontakt med sentrale politikere og samarbeidet godt med ulike private og offentlige aktører.

Resultatene har vært formidlet gjennom rapporter, arrangementer og en rekke innlegg og oppslag i media. Teknologirådet har videreført arbeidet som sekretariat for Stortingets teknogruppe, og gitt råd til representanter, komiteer og stortingsgrupper samt gitt innspill til regjeringen både skriftlig og muntlig.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling