Koronapandemien er den største globale helsekrisen i moderne tid. I tillegg har tiltakene for å hindre viruset i å spre seg skapt en økonomisk krise på nivå med depresjonen, og gitt de største innskrenkningene i den personlige bevegelsesfriheten siden krigen.

Rapport:

Vaksinepass – en vei til gjenåpning?

Last ned

Vaksineringen er nå endelig i gang, men det vil ta tid før vi oppnår flokkimmunitet. I mellomtiden håper mange at et sertifikat på vaksine, et såkalt vaksinepass, kan redusere behovet for testing, karantene og nedstengning av samfunnet.

Digitale vaksinepass

  • viser oppdatert vaksinestatus på mobilen
  • vil erstatte testing og karantene ved grensene
  • kan også brukes for å gjenåpne kultur- og næringsliv innenlands
  • men utstrakt bruk kan medføre svekket dugnadsånd og økt overvåkning

Vaksinepass var et av temaene for møtet Teknologirådet og Datatilsynet holdt på personverndagen 28. januar 2021. Du kan se møtet i opptak på Vimeo.

Teknologirådet har også skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv om denne saken: Vaksinepass kommer, men hvor går grensen for bruken av dem?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling