Hva mener de berørte?

Hvordan kan vi bruke teknologi i helse og omsorg, hvilke utfordringer gir teknologien oss, og hvilke alternativer har beslutningstakerne lokalt og nasjonalt å velge mellom?

Dette var spørsmålene deltakerne diskuterte på et scenarioverksted Teknologirådet holdt i mars. Deltakerne vet hvor skoen trykker – de er representanter for de eldre selv og deres organisasjoner, de som jobber i feltet, frivillige, kommunepolitikere og -ansatte, forskere, og leverandører av teknologiløsninger.

– Deltakerne i scenarioverkstedet var kunnskapsrike og engasjerte, og vi har mye spennende materiale å analysere og jobbe videre med, sier Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet.

Målet med scenarioverkstedet var at gruppene gjennom diskusjoner av fordeler og ulemper med hvert av scenarioene skulle komme frem til visjoner for eldreomsorgen og anbefalinger om hva som må gjøres for å oppfylle dem.

Europeisk prosjekt

Scenarioverkstedet er en del av et stort europeisk prosjekt. Teknologirådet har i lengre tid jobbet med temaet fremtidens eldreomsorg, og har ledet arbeidet med å utvikle scenarioene og lære bort metoden som blir brukt. De andre deltakerne er Danmark, Belgia (Wallonia), Irland, Spania (Catalonia), Østerrike, Sveits, Ungarn, Bulgaria og Tsjekkia.

– Det blir spennende å se både hvordan utviklingen har vært siden Teknologirådet gjorde et tilsvarende prosjekt om fremtidens alderdom i 2009, og hvordan vi tenker i Norge sammenliknet med andre land i Europa, sier Lovett.

Tre scenarioer for 2025

Diskusjonene tok utgangspunkt i tre fremtidshistorier om hvordan eldreomsorgen kan utvikle seg, og hvordan valgene myndighetene tar vil påvirke livene til eldre i ulik fysisk form og ulike livssituasjoner i fremtiden:

  • Omsorgsdugnad tar utgangspunkt i frivillige som hovedressurs for samfunnet og hverandre. Dette kan være de eldre selv, familien, veldedige organisasjoner, naboer, skoleelever og så videre.
  • Fritt valg tar utgangspunkt i et nytt politisk system der pengestøtte går direkte til brukerne, og der de eldre selv kan kjøpe de omsorgstjenestene de ønsker fra et åpent marked. Alle som har behov for omsorgstjenester, har krav på pengestøtte basert på sin helsetilstand.
  • Statlige standardløsninger tar utgangspunkt i at det i fremtiden er mangel på arbeidskraft og ressurser, og at staten har blitt tvunget til å satse på teknologi og standardiserte løsninger for å gjøre folk mer selvhjulpne.

Scenarioene og arbeidsdokumentene er tilgjengelige for alle, og andre som ønsker å bruke disse dokumentene til å gjennomføre en scenarioworkshop, kan ta kontakt med Teknologirådet.

Nye rapporter

Teknologirådet jobber nå med å systematisere og sammenstille resultatene fra vårt eget scenarioverksted. Det gjøres også for scenarioverkstedene som holdes i ni andre europeiske land i løpet av våren, og vi vil gi ut en felles rapport før sommeren. Resultatene skal presenteres på en konferanse i Brussel i november.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ