Både i Norge og globalt protesterer kunstnere, forfattere og mediehus mot misbruk av verkene sine, og ønsker tryggere arbeidsvilkår. Samtidig kan åndsverk være nøkkelen til å bygge pålitelig kunstig intelligens for norske forhold. Nasjonalbibliotekets digitale samling av bøker, aviser og radiosendinger er verdens største, og kan brukes til å skape KI på norsk.

Samtidig er AI Act akkurat vedtatt av Europaparlamentet, og EUs digitalmarkedsdirektiv skal snart behandles i Stortinget. Begge lovverkene vil legge føringer for opphavsretten og kunstnernes kår i Europa, og et viktig spørsmål blir hva norske politikere kan gjøre for å sikre en balanse mellom å utvikle kunstig inteligens med  bidra med i Norge?

Program:

 • Velkommen og introduksjon
  Marit Knutsdatter Strand, leder av Stortingets teknogruppe
 • Opphavsrett og kunstnerkår etter ChatGPT
  Tore Tennøe, direktør for Teknologirådet
 • Bruk av åndsverk for å skape kunstig intelligens på norsk
  Svein Arne Brygfjeld, direktør for AI-laben, Nasjonalbiblioteket
 • Hva kunstig intelligens kan bety for kunstnere og opphavsretten
  Inger Elise Mey, avdelingsdirektør internasjonalt, TONO

Spørsmål og diskusjon

Eksterne deltakere i diskusjonen

 • Ole-Andreas Rognstad, professor ved Institutt for privatrett, UiO
 • Hege Munch Gundersen, administrerende direktør, Kopinor
 • Umair Mehmood Imam, sjef for data og KI I Ruter
 • Ivar Holm, avdelingsdirektør for tjenesteutvikling, Arkivverket
 • Lars Raaum, samfunns- og myndighetskontakt, Mediebedriftenes Landsforening

Stortingets teknogruppe

I 2014 etablerte teknologi-interesserte stortingsrepresentanter en egen gruppe dedikert til ny teknologi og politikk, kalt Teknogruppen. Bakgrunnen var at ny teknologi ofte preger politikken på Stortinget, men at diskusjonen kan komme for sent.

Teknogruppen er en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet med Teknogruppen er å være Stortingets radar for ny teknologi.

Teknologirådet er fast sekretariat, og bidrar med innspill til temaer og gjennomføring av møter. Det gjennomføres rundt fem møter i året.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling