Parlamentarisk teknologivurdering har eksistert lenge, men først og fremst i USA, og nord- og vesteuropeiske land. Parlamentarisk teknologivurdering (fra engelsk «technology assessment») utføres av nøytrale og offentlig finansierte institusjoner og har til hensikt å gi oversiktlige og strategiske råd til parlamentarikere i større teknologipolitiske spørsmål. Teknologirådet er det norske organet for parlamentarisk teknologivurdering.

PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) har som mål å spre ordningen med parlamentarisk teknologivurdering til resten av Europa og verden. Gjennom PACITA håper man å spre kunnskap om teknologivurdering ytterligere og skape arenaer for samarbeid på tvers av landegrenser og institusjoner. Prosjektet hadde oppstart i 2001 og avsluttes i 2015. PACITA er finansiert gjennom EU kommisjonens 7. rammeprogram.

For mer informasjon, se prosjektets nettside pacitaproject.eu

Under kan du se en introduksjonsfilm om prosjektet

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling