En rekke europeiske land har organer som gir parlamentarikerne råd om viktige teknologispørsmål. De samarbeider gjennom European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA). Teknologirådet har i 2014 blitt valgt til å ha presidentskapet i denne sammenslutningen av europeiske teknologiråd.

– Presidentskapet i EPTA gir oss en unik mulighet til å la Norge sette agendaen for viktige teknologispørsmål internasjonalt. Samtidig gir det oss innsikt i hva som skjer i land som er viktige for Norge, som i Tyskland, England og USA, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

EPTA har 17 medlemmer fra ulike europeiske land og regioner, samt EU-parlamentet og den amerikanske kongressen.

Stor interesse for samarbeid

– Vi opplever at interessen for et internasjonalt samarbeid om teknologipolitikk er stor, sier Tennøe. Hastigheten i teknologiutviklingen er høy, og gir nye muligheter og utfordringer innenfor ulike temaer som helse, klima, samfunnssikkerhet og åpenhet, sier Tennøe.

– Mange land ser behovet for upartiske og kunnskapsbaserte råd på et tidlig tidspunkt i politikkutformingen. Partnerne i EPTA fungerer på mange måter som radarer for sine parlamenter, fortsetter han.

Internasjonale møteplasser i Norge

Presidentskapet for EPTA innebærer blant annet ansvar for felles prosjekter, opptak av nye medlemmer, og gjennomføring av EPTAs ledersamling, parlamentarikerkonferanse og rådsmøte.

Ledermøtet holdes i Ålesund i april, der lederne av de ulike teknologirådene blant annet vil bli presentert for verdensledende maritime næringsklynger og forskning på Sunnmøre.

I slutten av oktober gjennomfører Teknologirådet i samarbeid med Stortinget en konferanse som samler parlamentarikere fra en rekke land.

– Vi kommer også til å ta andre initiativer for å kartlegge spesielt interessante teknologitemaer i løpet av 2014, sier Tennøe.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ