Hvis et forskningsprosjekt ønsker å bruke dine helsedata, så spør de deg først om lov. Informert samtykke er et viktig verktøy for å regulere bruk og eierskap i hverdagen. Dette gjelder også data vi legger igjen på nettet. Du skal informeres om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og deles, og du skal kunne ha et ord med i laget om hvordan de skal brukes.

Løgnen «jeg har lest og akseptert vilkårene»

Men dette har det vist seg å være svært vanskelig å få til: samtykkeerklæringer på nett er ofte utformet av tjenesteleverandøren, innhyllet i et kryptisk juridisk språk, og gir deg sjelden noe annet valg enn å godta alle betingelsene eller gi avkall på hele tjenesten. Når du i tillegg støter på flere slike erklæringer i løpet av en dag, er det få som gjør annet enn å godkjenne uten å tenke videre på det, fremfor å ta seg bryet med å lese igjennom enda en lang og komplisert erklæring.

Hvilken fremtid har informert samtykke i tingenes internett?

Det er lett å forestille seg at samtykkeerklæringer vil sprette opp som paddehatter når tingene rundt deg kobles på nett og begynner å samle inn data fra omgivelsene. Men hvor spretter de opp, når tingene ikke har en skjerm å vise deg avtalen på? Hvordan skal du da kunne gi et informert samtykke?

Kanskje får du avtalen sendt til deg på mobilen når du befinner deg i nærheten av en ny tilkoblet ting, men det er ikke vanskelig å forestille seg hvor støyende det vil være når alle tingene rundt oss begynner å sende slike erklæringer.

Reell mulighet til å si nei?

For tingenes internett skal jo ikke være støyende. Teknologien skal forsvinne inn i bakgrunnen og helst forstyrre så lite som mulig. Kanskje betyr det også at informert samtykke slik vi kjenner det vil forsvinne. Istedenfor å forholde deg til hver enkelt ting, vil du kanskje gjøre en stor samtykkeavtale med selskapet som kontrollerer dataflyten mellom tingene – Google, Apple eller Samsung. Praktisk? Kanskje. Men hvem er den sterkeste parten i den avtalen og kan du i det hele tatt ta deg råd til å si ”nei” hvis det betyr at du ikke får tilgang til tjenestene?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling