Før måtte du til legen for å måle pust og hjerterytme. Nå kan du gjøre det hjemme i sofaen, og få diagnosen i en app på mobilen. Utviklingen går raskt, og tilbudet av måleinstrumenter og tester til hjemmebruk øker stadig.

F.eks. kan du med Withings blodtrykksmåler, som kan kjøpes i Norge, måle blodtrykk og puls selv. Resultatene sendes til en mobilapp som viser målingene over tid, og kan også deles med legen. Kardia er et mobildeksel som kan måle hjerterytme (EKG) og puls. Den første målingen sendes til en ekspert for analyse. Deretter føler appen automatisk med på og tolker målingene.

Gå til Teknologirådets oversikt over helseapper, måleinstrumenter og selvtester

Teknologirådet vurderer i prosjektet Mobil helse hva denne nye teknologien vil bety for norske pasienter og for helsevesenet. I den forbindelse har vi laget en oversikt med over 70 helseapper, måleinstrumenter og selvtester. Listen gir et bilde av hva som alt er tilgjengelig, men også hva som kommer innen kort tid, og enten er i ferd med å bli godkjent, eller under utprøving i laboratoriet.

– Vi mener at en oversikt over mobile helseløsninger både er relevant for beslutningstakere som skal vurdere fremtiden for mobil helse i det norske helsevesenet, og interessant for publikum som kan ha nytte av løsningene. Vi har derfor valgt å gjøre listen åpent tilgjengelig, sier prosjektleder Hilde Lovett i Teknologirådet.

Oversikten har også med informasjon om utstyret og appene er godkjent i EU (CE-merket) eller USA (av Food and Drug Administration – FDA).

– Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler at også norske myndigheter oppretter en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr, slik at helsepersonell og folk flest kan velge mellom løsninger de vet er til å stole på, sier Lovett.

Listen gir et bilde av status for mobil helse-feltet slik Teknologirådet har sett det gjennom vårt arbeid, men er ikke uttrykk for Teknologirådets anbefalinger. Det finnes antakelig relevant utstyr som ikke er oppført i vår oversikt, og vi håper å få hjelp av publikum til å utvide den.

Gjennom to rapporter fra Teknologirådets prosjekt Mobil helse har ekspertgruppen konkludert med at mobile helseløsninger har stort potensial for å forbedre helsevesenet:

Mobil helseteknologi kan gi pasienter med kroniske sykdommer bedre behandling og oppfølging, samtidig som helsevesenet sparer tid og penger. Og digitale selvtester har potensial for å bidra til at folk forebygger bedre og oppdager sykdom tidligere, og til å avlaste helsevesenet.

Teknologioversikten gjennomgås og oppdateres én gang i måneden, og ellers når Teknologirådet mottar relevant informasjon.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling