Digitale selvtester er i ferd med å bli tilgjengelig for alle, rimelige og enkle å bruke ved hjelp av smarttelefonen.

Teknologirådets ekspertgruppe har i en rapport argumentert for at slike tester har potensial for å bidra til at folk oppdager sykdom tidligere og til å avlaste helsevesenet.

Samtidig er det behov for en merkeordning som skiller mellom gode og dårlige tester, og helsemyndighetene bør vurdere om innbyggerne skal få tilbud om helsetester for å forebygge sykdom bedre.

Lege og PhD Henrik Vogt og fastlege Andreas Saxlund Pahle mener at ny teknologi vil drive kostnadene opp i helsevesenet og gi risiko for mer overdiagnostisering, det vil si at personer får unødvendig behandling for abnormaliteter de kan leve godt med.

Tid:  Onsdag 11. oktober klokka 12 til 13

Sted: Teknologirådets lokaler i Oslo, Kongens gate 14

Program:

Det vil bli servert enkel lunsj fra klokken 11.45. Møtet er gratis. 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling