Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Likevel bør vi analysere hvordan fremtiden vil kunne bli, både for å kunne arbeide mot ønskede mål og for å unngå uønskede utviklinger. «Scenarieanalyser» er en fellesbetegnelse på en rekke ulike metoder som kan hjelpe oss å tenke systematisk om fremtiden.

Ønsket vinkling

Slike analyser kan hjelpe oss å fokusere på viktige trender, identifisere langsiktige utfordringer og muligheter, og å ta beslutninger som gir en ønsket utvikling. Slike analyser kan være nyttige innen de fleste samfunnsområder. Hvordan legger vi for eksempel til rette for utviklingen av fremtidens byer, med intelligente trafikksystemer? Hvordan kan vi sikre en konkurransekraftig landbasert industri i høykostlandet Norge? Og hvordan vil utbredelsen medisinske selvtestingsverktøy for mobiltelefoner påvirke primærhelsetjenesten?

Saken forklart

Dokumentet nedenfor beskriver fremsyn som metode for å ta beslutninger med store konsekvenser for fremtiden; hvordan scenariene best lages, selve diskusjonsprosessen og veien videre til politikk.

Saken forklart: Hvordan tenke systematisk om fremtiden?

Last ned

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling