Carl Frey ved Universitetet i Oxford hevder at kunstig intelligens og automatisering kan få like radikale følger som den industrielle revolusjon – både på godt og vondt. Den nye teknologien kan gi økt produktivitet og velstand for hele samfunnet, men samtidig store omveltninger i arbeidslivet. Om folk opplever at jobbene deres forsvinner og ulikheten øker, kan det gi grobunn for opprør mot den nye teknologien og det politiske systemet.

Se møtet i opptak

Vi markerte i oktober Teknologirådets 20-årsjubileum med foredrag av Carl Frey og debatt med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, AUF-leder Ina Libak, SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, og teknolog og industrileder Helene Fladmark.

– Hvor dramatiske blir endringene i arbeidsmarkedet globalt og i Norge? Har automatiseringen skylden for økende populisme og polarisering? Og hva er riktig politikk i møte med dette?

Debatt på Kulturhuset. Foto: Teknologirådet

– Hvor dramatiske blir endringene i arbeidsmarkedet globalt og i Norge? Har automatiseringen skylden for økende populisme og polarisering? Og hva er riktig politikk i møte med dette?

Program:

Velkommen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hvordan kan vi unngå teknologifellen?
Dr. Carl Benedikt Frey, Oxford Martin School

Paneldiskusjon

  • Torbjørn Røe Isaksen – næringsminister (H)
  • Helene Fladmark – daglig leder i Eyde-klyngen for prosessindustrien på Sørlandet, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og medlem av Teknologirådet
  • Torgeir Knag Fylkesnes – stortingsrepresentant, første nestleder i Næringskomiteen og nestleder i SV
  • Ina Libak, leder av AUF
  • Carl Benedikt Frey – svensk forsker innen økonomi og historie, leder programmet for teknologi og arbeidsliv ved Oxford Martin School, og har vært rådgiver for bl.a. FN, OECD og Europakommisjonen. Han holder foredrag basert på sin nye bok I sin nye bok «The Technology Trap — Capital, Labor, and Power in the Age of Automation».
  • Tore Tennøe – direktør i Teknologirådet – debattleder

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling