Delingsøkonomien utfordrer hvordan arbeid og tjenester tradisjonelt har vært organisert. De siste årene har det kommet mange nye tjenester hvor privatpersoner kan ta oppdrag som for eksempel sjåfør eller bud.

Plattformene som koordinerer disse tjenestene hevder de kun formidler oppdragene, og dermed ikke har noe arbeidsgiveransvar for dem som utfører tjenestene. I flere land prøves nå denne påstanden i rettssystemet: er Uber-sjåfører såkalte «mikroentreprenører», eller er de ansatt hos Uber?

Marianne Jenum Hotvedt er jurist og postdoktor ved Universitetet i Oslo, og har skrevet doktorgrad om arbeidsgiverbegrepet. Med Uber som eksempel vil hun snakke om arbeidsgiveransvarets betydning og aktualitet i delingsøkonomien.

Tid:  27. september klokka 12 til 13

Sted: Teknologirådets lokaler i Oslo, Kongens gate 14

Program:

Det vil bli servert enkel lunsj fra klokken 11.45. Møtet er gratis. 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling