Målet med prosjektet «Assisted Living» er å fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi.

Prosjektet, som Teknologirådet er med på, ledes av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Blant annet gjennom dialog med de eldre selv skal forskerne få vite mer om hvilke ønsker og behov de har i hverdagen. Vi har snakket med beboere på et omsorgssenter på Skøyen i Oslo. Noen av dem vi har snakket med har mild kognitiv svikt. Forhåpentligvis bidrar prosjektet til at de om lag 70.000 nordmennene som har demens eller mild kognitiv svikt, skal få bruke teknologi som vil gi dem en enklere hverdag og muligheten til å bo hjemme lengre.

I dag finnes for eksempel fallsensorer, GPS-sporing eller pilleglass som sier fra når det er på tide å ta medisiner. Men det er fortsatt mange utfordringer.

En helt fersk artikkel tar for seg framgangen så langt i det fireårige prosjektet Assisted Living.

Åtte behov og utfordringer

I artikkelen listes det blant annet opp åtte punkter som er de viktigste behovene/utfordringene.

 1. Frykten for å falle, skade seg og ikke få hjelp.
 2. Å kunne være ute av huset i frisk luft og samtidig være trygg.
 3. Muligheten for å orientere seg om natten.
 4. Beherske teknologien; mange har såkalt «knappofobi», det vil si frykt for å bruke for små knapper, ukjente brukergrensesnitt og å glemme passord/koder.
 5. Sosial kontakt, både utenfor og innenfor omsorgssenteret.
 6. Trygghet hjemme, som å få hjelp raskt nok når det er behov for det.
 7. Å få god og nok søvn.
 8. Klare seg best mulig på egenhånd.

Overordnet er det særlig tre behov som skiller seg ut i våre foreløpige resultater.

 1. Viktigheten av å fortsatt være uavhengig og ha kontroll over eget liv. Mange er redd for å bry familie og venner.
 2. Ønsket om å forbli aktiv og frykt for at avhengighet til andre eller til systemer kan føre til at de får svekkede kognitive evner.
 3. For mange veier sikkerheten tyngre enn personvernet.

 

 Metode utviklet av Teknologirådet

Teknologirådets prosjektledere Adele Flakke Johannessen og Hilde Lovett er to av forfatterne på den vitenskapelig artikkelen.

 • Teknologirådet har vært ansvarlig for å utvikle metoden dialogkafé, og vi har arrangert tre dialogkafeer med beboerne på Omsorg+ på Skøyen. Her har vi tatt i bruk illustrasjoner og tegneserier for å gjøre teknologien lettere forståelig. Vi har også latt beboerne teste enkel teknologi for å vise at det fungerer, sier prosjektleder Adele Flakke Johannessen.
 • Det har også vært viktig å reflektere rundt eventuelle bekymringer knyttet til de aktuelle teknologiene, legger prosjektleder Hilde Lovett til.

Nye dialogkafeer kommer

Videre i prosjektet inviteres deltakerne til nye dialogkafeer. Til nå har dialogkafeene vært en effektiv og kreativ måte for å engasjere eldre ved å legge frem ideer og tanker, stimulere til læring mellom deltakerne og for å reflektere rundt utfordringer og mulige løsninger.

På neste dialogkafé skal deltakerne få velge en av teknologiene de fikk prøve ut og teste den ut over en lengre periode. Det planlegges én-til-en-intervjuer i denne perioden slik at de eldre kan få komme med ønsker og få hjelp om de trenger det.

Forskerne vil undersøke hvordan deltakerne opplever teknologien og la dem veksle mellom å bruke og ikke bruke teknologien. Teknologien skal også bli forbedret basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

 Fakta om Assisted Living-prosjektet:

 • er et fireårig og tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt ledet av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet skal utvikle teknologiske løsninger for eldre med mild kognitiv svikt eller demens, basert på deres egne behov.
 • Teknologirådet har ansvar for å utvikle og arrangere flere dialogmøter med beboere i omsorgsboliger og en konferanse om fremtidstenkning.
 • Et grunnleggende perspektiv i prosjektet er ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI), en tilnærming som legger vekt på brukerinvolvering og bred dialog om forskningens verdier, metoder og hensikter.
 • Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet, i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

 

Les prosjektartikkelen som dialogkafe-metoden er inspirert av her:  «Recommendations for involving people with dementia or mild cognitive impairment and their informal caregivers and relatives in the Assisted Living Project»

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling