– I Norge har vi siden 1999 hatt fritak for CO2- og autodieselavgift for biodiesel uten at det har økt omsetningen av biodrivstoff nevneverdig. Det er nå på tide å vurdere om påbud er nødvendig, konstaterer prosjektleder Jon Fixdal i Teknologirådet.

Omsettingspåbud aktuelt

Et omsettingspåbud vil tvinge frem ønsket omsetning av biodrivstoff. En slik påbudsform vil kreve at biodrivstoff skal utgjøre en viss prosentandel av den samlede drivstoffomsetningen, men overlater til forhandlerne selv å velge hvor drivstoffet skal selges.

– Dagens biler kan fint bruke drivstoff innblandet 5 prosent bioetanol eller biodiesel. Siden salget kan foregå med eksisterende pumper, slipper forhandlerne å bygge om bensinstasjonene, sier Jon Fixdal.

Transportsektoren står for ca. 22 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. Økt bruk av biodrivstoff, i stedet for fossilt drivstoff, kan gi vesentlige klimagevinster og dessuten fremme næringsutvikling og verdiskaping.

Biodrivstoff på agendaen

Tidligere regjeringer varslet i sin tid økt satsing på biodrivstoff. I Soria Moria-erklæringen uttrykte Stoltenberg-regjeringen et ambisjonsnivå i tråd med EUs biodrivstoffdirektiv, der målet er at biodrivstoff skulle utgjøre 5,75 prosent innen 2010.

Interessen for biodrivstoff har vokst internasjonalt. En rekke regjeringer i Europa og i resten av verden satser tungt på produksjon og bruk av biodrivstoff.

Teknologirådet utfordret derfor en gruppe eksperter fra Statoil, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Zero, Statistisk sentralbyrå, Hydro og Estra til å diskutere aktuelle virkemidler for å fremme økt bruk av biodrivstoff i Norge. Ekspertgruppen så særlig på tre tiltak:

  • Innblanding av biodrivstoff i fossilt drivstoff.
  • Forskning og utvikling for å fremme produksjon av 2. generasjons biodrivstoff.
  • Økt andel drivstoffleksible biler i bilparken.

Ekspertgruppens konklusjoner ble presentert på Teknologirådets frokostmøte Nye bilavgifter – på rett vei? 16. november 2006 ble konklusjonene oversendt Stortinget og andre beslutningstakere.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling