Teknologirådet har i en rapport anbefalt at politiet bør utvikle en nød-app som med et tastetrykk gjør det mulig å sende tekst, bilder, lyd, video, GPS-posisjon og personalia til 112. Det gir publikum bedre og mer fleksibel kontakt med nødetatene, og politiet får bedre informasjon og beslutningsgrunnlag før de selv kommer til stedet.

Nød-app gir bedre informasjon når det haster

Nå har nødnummeret 113 har fått en app som gjør det lettere for folk å kontakte medisinsk nødtelefon, og som gjør det enklere for ambulansen å finne frem til for eksempel en trafikkulykke uten nøyaktig adresse. Prosjektet har vært en pilot ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Sør-Trøndelag siden 1. desember, og er nå på vei til Oslo.

– Jeg fikk ideen til appen etter at jeg selv lå i store smerter med brukket rygg og ambulansen ikke klarte å finne meg, forteller Fredrik Øvergård, som i samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim har utviklet Smart113.

Smart113

Smart113 er en app som gir nødmeldesentralen viktig ekstra informasjon hvis du er i en nødssituasjon og ringer 113:

  • GPS-en på telefonen gjør at 113-operatøren umiddelbart får opp din nøyaktige posisjon på kartet sitt.
  • Du kan forklare situasjonen enten ved å snakke eller ved hjelp av enkle symboler.
  • Du kan automatisk sende viktige opplysninger om deg selv, som navn, allergier og sykdommer, idet du ringer.

Politiet må komme etter

– Medisinsk nødnummer har begynt å ta i bruk de mulighetene smarttelefonen gir for bedre kontakt med publikum. Det viser at det er fullt mulig også for politiet. Ved å holde seg til forrige århundres teknologi, kan politiet gå glipp av helt avgjørende informasjon når det haster mest, sier Tennøe.

En undersøkelse Teknologirådet har gjort viser at 77 prosent er villige til å dele informasjon som bilder og video for å hjelpe politiet til å forstå situasjonen bedre hvis de kommer først til en ulykke eller er vitne til noe kriminelt. 48 prosent ønsker å kunne melde fra til nødetatene med en mobil-app som sender viktig informasjon automatisk.

– Publikum er ofte først på et åsted. Både politiet og publikum kan få store gevinster av at det blir enkelt for folk å sende inn bilder fra åstedet, oppgi GPS-posisjon automatisk, eller varsle politiet med en tekstmelding i stedet for muntlig, sier Robindra Prabhu, prosjektleder i Teknologirådet.

Politiet i Vest-Finnmark var tidlig ute med en mobilapp for publikumskontakt med politiet, men dette initiativet ble stanset av Politidirektoratet i 2013 i påvente av en felles nasjonal løsning.

Nært politi med ny teknologi

Både rapporten fra 22. juli-kommisjonen og politianalysen har vært klare på at politiet må bli en del av IKT-revolusjonen. Teknologirådet har spilt inn til Justiskomiteen på Stortinget at det er uheldig at regjeringens forslag til politireform – Nærpolitireformen (Prop 61 LS (2014-2015) – har få konkrete tiltak og vurderinger som kan gi politiet det teknologiløftet det trenger.

Et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre kom i slutten av mai til enighet om Nærpolitireformen. De ber regjeringen om å «sikre at politiet utover Merverdiprogrammet tar i bruk IKT og digitale hjelpemidler, også ved publikumskontakt».

– Dette gir klare forventninger om at politiet vil bli mer ambisiøse i bruken av ny teknologi både i kontakten med publikum og i beredskap og det operative arbeidet, sier Tore Tennøe.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling