Carl Frey ved Universitetet i Oxford hevder at kunstig intelligens og automatisering kan få like radikale følger som den industrielle revolusjon – både på godt og vondt. Den nye teknologien kan gi økt produktivitet og velstand for hele samfunnet, men samtidig store omveltninger i arbeidslivet. Om folk opplever at jobbene deres forsvinner og ulikheten øker, kan det gi grobunn for opprør mot den nye teknologien og det politiske systemet.

Følg møtet direkte på nett

Vi markerer Teknologirådets 20-årsjubileum med foredrag av Carl Frey og debatt med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, AUF-leder Ina Libak, SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, og teknolog og industrileder Helene Fladmark.

– Hvor dramatiske blir endringene i arbeidsmarkedet globalt og i Norge? Har automatiseringen skylden for økende populisme og polarisering? Og hva er riktig politikk i møte med dette?

  • Tid: tirsdag 22. oktober kl. 14–16, enkel servering fra kl. 1330
  • Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 1
  • Påmelding: nederst på siden

Program:

Velkommen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hvordan kan vi unngå teknologifellen?
Dr. Carl Benedikt Frey, Oxford Martin School

Paneldiskusjon

  • Torbjørn Røe Isaksen – næringsminister (H)
  • Helene Fladmark – daglig leder i Eyde-klyngen for prosessindustrien på Sørlandet, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og medlem av Teknologirådet
  • Torgeir Knag Fylkesnes – stortingsrepresentant, første nestleder i Næringskomiteen og nestleder i SV
  • Ina Libak, leder av AUF
  • Carl Benedikt Frey – svensk forsker innen økonomi og historie, leder programmet for teknologi og arbeidsliv ved Oxford Martin School, og har vært rådgiver for bl.a. FN, OECD og Europakommisjonen. Han holder foredrag basert på sin nye bok I sin nye bok «The Technology Trap — Capital, Labor, and Power in the Age of Automation».
  • Tore Tennøe – direktør i Teknologirådet – debattleder

Møtet vil også bli streamet.

Påmelding:

Nyhetsbrev

med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ

Hva skjer med jobbene?
artikkel

5G blir supert – og sårbart

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Slik lages «algoritmisk kunst»

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Slik kan den nye velferdsstaten bli

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Fire punkt du må ha på plass før du set i gang med kunstig intelligens

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Åtte utfordringer som teknologi kan hjelpe eldre med

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Disse rådene fikk vi om helsetjenestene i 2030

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Når den svarte boksen sier nei

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Teknologien som lærer deg å kjenne

Hva skjer med jobbene?
artikkel

EU-forskning: Disse folkeforslagene nådde frem

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Kan teknologi gi demente et bedre liv?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

20 mobile helseløsninger du kan ta i bruk nå

Hva skjer med jobbene?
artikkel

CRISPR: fem nye debatter om genteknologi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Lunsjmøte 7. juni: Velferdsteknologi i Oslo

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Førerløse biler – behov for politisk styring?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Åpent møte: Scenarier 2000 – 30 år etter

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Kronikk: Overvåkningsøkonomien

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Hva er overvåkingsøkonomien?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Delingsøkonomien på agendaen på Stortinget

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Hvordan vil du at Norge skal se ut i 2040?

artikkel

Hva betyr store data for helsevesenet?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Hvordan Norge kan unngå luksusfellen

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Regjeringen satser på mobil helse

Hva skjer med jobbene?
artikkel

En nød-app som kan redde liv

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Høringsinnspill: Politireformen trenger et teknologiløft

artikkel

Helse: Mobilen kan mobilisere frivillige

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Ny Tekno-gruppe på Stortinget

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Fem feller for fremtidens velferdsteknologi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

– Stort potensial for droner i nord

artikkel

Hva er tingenes internett?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Fremtiden ifølge Finansdepartementet

Hva skjer med jobbene?
artikkel

– Halvparten av jobbene kan forsvinne

artikkel

Vil stoppe salg av norsk toppdomene

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Ekspertgruppe: Droner kan gi bedre kontroll i nord

artikkel

Politiet – ikke på nett med publikum?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Råd til de folkevalgte om overvåkningsteknologi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Kan mobilen gi oss en bedre offentlig helsetjeneste?

artikkel

Intim teknologi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Ekspertgruppe: Norge bør få politidroner

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Scenarioer for eldreomsorgen i 2025

artikkel

Folkets røst om overvåkning og personvern

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Mobil helse tar over

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Personvernet etter Snowden

artikkel

Ikke monopol på helse

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Teknologitrender 2014

artikkel

Kan vi forutsi det neste ranet i Oslo?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Droner: reddende engler i Arktis?

artikkel

Nært politi med ny teknologi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Alderdom i Europa – hvordan blir fremtiden?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Internasjonalt samarbeid – EPTA

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Lekfolkskonferanse

artikkel

About us

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Det omvendte klasserommet

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Åpenhet gir bedre sikkerhet – en metode for beslutningsstøtte

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Helseeffekten

Hva skjer med jobbene?
artikkel

«Verdens fremste sjømatnasjon» – også i fremtiden?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Terrorberedskap: droner må vurderes

Hva skjer med jobbene?
artikkel

– Politiet har aldri hatt større muligheter

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Hvem ser best – øynene på bakken eller i lufta?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Droner tar av

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Smart politi

Hva skjer med jobbene?
artikkel

3D-printing og fremtidens industriproduksjon

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Rasisme og trusler vanlig blant unge

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Nettsensur i Norge?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Personvern på timeplanen

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Teknologi må styrke læreren

artikkel

Norsk lakseoppdrett ved et veiskille

Hva skjer med jobbene?
artikkel

– Vil ha helsetjenester på nett

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Nanopartikler og deres egenskaper

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Plan B for klimaomstilling i næringslivet

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Sjekkliste: Konkurransedyktig i lavutslippsøkonomien?

Hva skjer med jobbene?
artikkel

20 år med teknologiråd

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Teknologi i eldreomsorgen i 17 land

Hva skjer med jobbene?
artikkel

Hva skjer med jobbene?