Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens tas i bruk i stadig flere deler av samfunnet. Algoritmene kan gi oss kjøpsanbefalinger, behandle lånesøknader i banken, eller foreslå hvem som skal gås nærmere etter i sømmene av politi eller skattevesen.

Tid: torsdag 8. april kl. 1000-1130, møtet overføres på Zoom
Påmelding: nederst på siden

Slike beslutningsstøttesystemer kan effektivisere både offentlig og privat sektor, og gi oss bedre og mer persontilpassede tjenester. Men de kan også videreføre eller forsterke diskriminering, og undergrave personvernet og retten til en individuell vurdering.

I vårt åpne møte blir det innlegg fra britiske Centre for Data Ethics and Innovation, Riksrevisjonen og NAV, og vi diskuterer hvordan vi kan utnytte potensialet i teknologien, samtidig som vi sikrer at alle får rettferdig behandling.

Program

 • Introduksjon til algoritmer og beslutningsstøtte
  Anne Siri K. Bekkelund, senior prosjektleder i Teknologirådet
 • A review into bias in algorithmic decision-making
  Ghazi Ahamat, Centre for Data Ethics and Innovation
 • Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i NAV
  Cathrine Pihl Lyngstad, leder av dataseksjonen i NAV
 • Revisjon av algoritmer: Riksrevisjonen er på saken
  Jan Roar Beckstrøm, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen
 • Spørsmål og diskusjon

Påmelding

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling