Internettsikkerhet i næringsliv og offentlige virksomheter får mye oppmerksomhet, men nå er hjemmene våre i ferd med å bli det svakeste leddet: Kjøleskap, alarmer og termostater kobles til nettet. Smarthøyttalere har vært en av de raskest voksende forbrukerteknologiene i USA, og begynner å bli vanlige i norske hjem. For å møte eldrebølgen, vil vi i fremtiden bli nødt til å ta i bruk mer velferdsteknologi i hjemmene.

Teknologirådet er deltaker i det europeiske forskningsprosjektet ReLink, ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Prosjektet skal undersøke hva som er risikoen med smarthusteknologi, og hvor godt folk forstår teknologien de installerer i hjemmene sine.

Oppstartskonferanse 11. juni

Prosjektet inviterer til en oppstartskonferanse hvor internasjonale forskere vil presentere siste nytt om smarthus, hvordan de vil forandre livene våre, og hva som er sikkerhetsrisikoene.

Blant innlederne er Rinie van Est fra Teknologirådets nederlandske søsterorganisasjon Rathenau Institute. Van Est er en av Europas fremste teknologiforskere, og vil diskutere hvorvidt tingenes internett vil forandre fremtidens hjem, eller om det bare er en «hype». Det er også innledere fra University College London (UCL), EU-kommisjonen, Norsk sikkerhetsmyndighet, SIFO, NTNU, m.fl.

Tid: 11. juni kl. 09:00–12:30, med påfølgende lunsj
Sted: OsloMet, Oslo
Mer informasjon om program og påmelding

Teknologirådet skal utvikle fremtidsscenarioer

Prosjektet ReLink: Relinking the weak link skal gjøre feltstudier hjemme hos folk, og utvikle digitale verktøy som skal gi bedre oversikt og kontroll med smarthusteknologien.
Teknologirådet skal bidra med å utvikle fremtidsscenarioer og invitere til diskusjoner hvor innbyggere kan komme med sine meninger om hvordan politikerne bør styre utviklingen. Dette er et ledd i å sikre ansvarlig IT-utvikling.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, og har partnere fra Hellas, Nederland, Finland, Storbritannia og Spania.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ