Tidligere ble klimafiksing, også kalt geoengineering, avskrevet som ren galskap, men nå får det stadig mer oppmerksomhet fra seriøse forskere. Teknologirådet inviterer til åpent nettmøte for å belyse temaet både faglig og politisk.

Tid: Torsdag 16. desember kl. 10-11, på Zoom
Opptak fra møtet kan sees  på nett

Møtet byr på innlegg fra Anja Røyne, forsker ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Varm klode, kaldt hode», og kommentarer fra Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister og nå medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

Klimafiksing kan være alt fra storskala partikkel-utslipp i atmosfæren for å skjerme hele jorden mot oppvarming, til skogplanting og fangst av CO2 fra luften. Og kanskje kan lokale tiltak begrense skadelig oppvarming i Arktis.

EU-kommisjonen ønsker fremgang i slike såkalt negative utslipp, og forbereder et forslag til en sertifiseringsordning som skal komme i 2022. I USA sier The National Academies of Sciences at manglende fremgang på utslippskutt gjør at alle muligheter bør holdes åpne, og anbefaler myndighetene å bruke en milliard kroner på et forskningsprosjekt om demping av sollys. Men vi vet fortsatt lite om hvordan det kan gjøres, og om det er uante konsekvenser.

Program:

  • Velkommen og introduksjon
    Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
  • Klimafiksing
    Anja Røyne, forsker ved UiO
  • Kommentar fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen
  • Spørsmål og diskusjon

Dette åpne møtet er en del av Teknologirådets satsing på nye teknologier og næringer i det grønne skiftet. Se også opptak av vårt tidligere åpne møte om blått hydrogen.

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ