Tidligere ble klimafiksing, også kalt geoengineering, avskrevet som ren galskap, men nå får det stadig mer oppmerksomhet fra seriøse forskere. Teknologirådet inviterer til åpent nettmøte for å belyse temaet både faglig og politisk.

Tid: Torsdag 16. desember kl. 10-11, på Zoom
Opptak fra møtet kan sees  på nett

Møtet byr på innlegg fra Anja Røyne, forsker ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Varm klode, kaldt hode», og kommentarer fra Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister og nå medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

Klimafiksing kan være alt fra storskala partikkel-utslipp i atmosfæren for å skjerme hele jorden mot oppvarming, til skogplanting og fangst av CO2 fra luften. Og kanskje kan lokale tiltak begrense skadelig oppvarming i Arktis.

EU-kommisjonen ønsker fremgang i slike såkalt negative utslipp, og forbereder et forslag til en sertifiseringsordning som skal komme i 2022. I USA sier The National Academies of Sciences at manglende fremgang på utslippskutt gjør at alle muligheter bør holdes åpne, og anbefaler myndighetene å bruke en milliard kroner på et forskningsprosjekt om demping av sollys. Men vi vet fortsatt lite om hvordan det kan gjøres, og om det er uante konsekvenser.

Program:

  • Velkommen og introduksjon
    Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet
  • Klimafiksing
    Anja Røyne, forsker ved UiO
  • Kommentar fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen
  • Spørsmål og diskusjon

Dette åpne møtet er en del av Teknologirådets satsing på nye teknologier og næringer i det grønne skiftet. Se også opptak av vårt tidligere åpne møte om blått hydrogen.

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling