EU håper at hydrogen kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og i Norge er hydrogen et satsingsområde for regjeringen. Industrien er i bevegelse, og Equinor tar initiativ til storskala utvikling. Men alle er ikke overbevist, og blått hydrogen kjemper stadig for å bli akseptert som en klimaløsning. Det er raske endringer både innen politikk, næring, og teknologi, som setter premissene for fremtidens nullutslippssamfunn.

Teknologirådet inviterte den 24. november til åpent nettmøte om blått hydrogen, med innlegg fra SINTEF, CICERO og Equinor. De presenterte initiativer, prosjekter og utviklingen i Norge, EU, og Equinor, og svarte på spørsmål fra publikum.

Se opptaket på Vimeo

Nedenfor finner du også PDF-versjoner av innleggene som ble holdt av hver innleder.

Dette møtet var en del av Teknologirådets strategiske satsing på grønn omstilling, og en oppfølging av kortrapporten «Hydrogenproduksjon i Norge» som ble publisert i september.

Program:

  • Velkommen og introduksjon ved Erik Hagen, prosjektleder i Teknologirådet
  • Blått hydrogen i Norge. Ved Gunhild Reigstad, SINTEF
  • Blått hydrogen i EU. Ved Asbjørn Torvanger, CICERO
  • Blått hydrogen i Equinor. Ved Ida Bernhardsen, Equinor
  • Spørsmål fra publikum

Innlegg i PDF:

Gunhild Reigstad: Blått hydrogen i Norge

Last ned

Asbjørn Torvanger: Blått hydrogen i EU

Last ned

Ida Bernhardsen: Blått hydrogen i Equinor

Last ned

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling