Først publisert i Dagens Næringsliv 9. november 2021

Thomas Reinertsen svarer på min kronikk og sier at blått hydrogen ikke er en dyr løsning (innlegg i DN 31. oktober). Men «dyrt» er et relativt begrep i klimadebatten. Utslippsfritt hydrogen er dyrere enn hydrogen med utslipp, og vil forbli det lenge fremover. For blått hydrogen må produsenten betale ekstra for å fange og lagre CO2, mens det går energi tapt i produksjonen av grønt hydrogen.

Utslippsfritt hydrogen har derimot en ekstraverdi ved å ikke bidra til kostnadene ved klimaforandringene. Når dette tas med i beregningene via en høy CO2-avgift, blir resultatet annerledes. For områder der strøm og batteri koster mye, for eksempel industri og tungtransport, er utslippsfritt hydrogen en billigere løsning.

Fordi verden nå tar den grønne omstillingen seriøst, forandrer politikken hva som er billig og hva som er dyrt. Reinertsens selskap Hydrogen Mem-Tech bygger på teknologi hvor det første patentet kom for 20 år siden, og som nå er interessant for å kutte utslipp. Det er en kombinasjon av politikk og teknologiutvikling som gir grobunn for hverandre og for det grønne skiftet.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling