Hydrogen kan være energibærer der batterier ikke strekker til. For eksempel veier hydrogenlagring en syvendedel av batteri for en hurtigbåt mellom Trondheim og Kristiansund.

Rapport:

Hydrogenproduksjon i Norge

Last ned

Denne kortrapporten forklarer hva som er forskjellen på grønt, blått og grått hydrogen, ulike bruksområder, muligheter for en norsk hydrogennæring, og hvilke politiske spørsmål som fremdeles er uavklarte.

Hydrogen

  • er en energibærer på linje med batteri
  • er nødvendig for å nå klimamålene
  • produseres fra fornybar energi og vann (grønt), eller naturgass med CO2-lagring (blått)
  • kan bli en stor næring i Norge, men krever satsing
  • trenger et marked i EU og kompetanse fra oljebransjen

Figuren nedenfor viser bruksområder rangert etter hvor godt hydrogen presterer. Ifølge det internasjonale energibyrået IEA må produksjonen av hydrogen med lave eller ingen utslipp 16-dobles innen 2030 for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Bruksområder rangert etter hvor godt hydrogen presterer. Tilpasset fra Liebreich Associates. A= mer sannsynlige områder G= mindre sannsynlige områder

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling