– Ved hjelp av smarttelefonen kan vi koordinere oss lettere og mer umiddelbart enn før, og tillit kan bygges inn i løsningene, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Norge er i en utvikling der det blir stadig færre yrkesaktive per pensjonist, og flere med kroniske sykdommer og omsorgsbehov. – Vi kommer til å ha flere friske eldre noen sinne, og mange vil ha evne og vilje til å bidra. Hvis vi gjør dette riktig, kan vi stå foran en gylden periode for frivilligheten, forteller Tenøe.

Koordinering

Det finnes allerede mange eksempler på hvordan man kan utnytte de nye mulighetene til å koordinere seg, og skape kontakt mellom noen som ønsker en tjeneste og noen som kan tilby den. Eksempelvis har biltjenesten Uber i flere land blitt en sterk konkurrent til taxinæringen med sin kombinasjon av en GPS som gjør at du kan se på telefonen hvor nærmeste bil er, og et anbefalingssystem som gjør at du kan ha tillit til sjåføren.

 

Se foredraget «Tre gode nyheter for eldreomsorgen» som Teknologirådets direktør Tore Tennøe holdt på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2015.

Den nye dugnaden

Teknologirådet har laget en illustrasjon av en mobil-app for frivillighet: Anne Berit er 78 år og bor i Trondheim. Hun er pensjonert sykepleier, sprek, og liker å føle at hun er til nytte. Derfor har hun meldt seg inn i nettverket «Dugnaden». Her har hun meldt seg som både bestemor til låns, besøksvenn, nabovakt og førstehjelper. Hvis noen i nærheten trenger førstehjelp, kan hun kanskje rekke frem før ambulansen, og utgjøre den livsviktige forskjellen når det står om sekunder:

 

Dugnaden nettsider

 

Tillit kan bygges inn i systemet

I nabolaget til Anne Berit har «Dugnaden» blitt et populært nettverk, og ettersom Anne Berit har stilt opp for naboene ved en rekke anledninger, har hun fått mange kontakter og positive tilbakemeldinger. Nettverket kan også mobiliseres når hun selv har behov for hjelp. For eksempel fikk hun i går hjelp til å hente og bære i hus en tung kommode etter at hun la ut et ønske på Dugnaden. Alle på listen vises med navn, bilde, felles kontakter og anbefalinger på mobilen, så hun føler seg trygg selv om det ikke er noen hun kjenner fra før.

Teknologirådet hadde en sentral rolle i en stor europeisk studie som viste at frivillighet oppfattes som svært viktig for fremtidens eldreomsorg, men at man må være bevisst på hvilke oppgaver de frivillige kan løse, og at det må finnes ordninger for å kunne ha tillit til dem som tilbyr sin hjelp. Blant annet viste erfaringer fra Storbritannia viktigheten av å profesjonalisere og kvalitetssikre det frivillige arbeidet. Organisasjonen Volunteering Matters krever for eksempel vandelsattest fra alle som skal jobbe frivillig.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ