Mindre ressurser til helse og omsorg og flere eldre vil føre til stort behov for endring i helsesektoren de kommende årene. Samtidig vil ny teknologi og kunnskap gi helt nye muligheter for sektoren.

Teknologirådet har laget tre forskjellige scenarier for hvordan Helse-Norge kan se ut i 2030: Blir det stort rom for helsegründere og nye, lokale helseløsninger, med stor frihet for kommunene? Blir staten og de nasjonale forskningsinstitusjonene dominerende? Eller kan vi heller tenke oss at hele helsevesenet er satt ut til store, internasjonale selskaper som gjør jobben på oppdrag fra den norske stat?

Teknologirådet inviterer til scenarioverksteder hvor vi ut fra scenariene diskuterer fremtiden for helsesektoren i Norge.

Aktuelle spørsmål i diskusjonene er:

  • Hva slags tjenester kan vi se for oss i fremtiden?
  • Hvilke institusjoner vil levere tjenester til innbyggerne?
  • Hvordan vil teknologi spille inn i utviklingen av helsetjenester?
  • Hvordan vil forskning og næringsutvikling skje?
  • Hvor stor innsats må innbyggerne selv legge gjøre?

Prosjektet skal gi innspill til norsk helsepolitikk og næringsutvikling.

Vi arrangerer tre scenarioverksteder:

  • 22. november inviterer Teknologirådet og KS ansatte i tjenestesektoren
  • 25. november inviterer Teknologirådet og Abelia ansatte i næring- og kunnskapsmiljøer
  • Teknologirådet inviterer unge fra 18–35 år til diskusjon om helsevesenet de må leve med i fremtiden (dato ennå ikke fastsatt)

Tidspunkt for alle verkstedene er kl. 0900-1300. Kaffe og registrering fra kl. 08.30. Det blir servert lunsj. Alle verkstedene vil finne sted sentralt i Oslo.

Påmelding: På epost til marianne.barland@teknologiradet.no

Prosjektet er finansiert gjennom et samarbeid mellom Teknologirådet, Forskningsrådet og HO21-rådet.

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling