Teknologirådet gjennomgår i denne kortrapporten hvordan nye, digitale verktøy grunnleggende har endret partienes valgkamp, og kommer med forslag til spilleregler for den digitale valgkampen.

De samme verktøyene kan også brukes av utenforstående aktører for å forsøke å påvirke valgresultatet gjennom spredning av falske nyheter, passivisering av velgergrupper og forsøk på å skape konfrontasjoner og polarisering. Rapporten viser tiltak som gjøres mot manipulering av velgere i ulike land.

Rapport:

Valg, teknologi og politisk påvirkning

Last ned

Sammendrag:

  • Politisk reklame er forbudt på TV, men tillatt på nett og i sosiale medier.
  • Valgkamp har gått fra å rette seg mot brede målgrupper, til datastyrt påvirkning av hver enkelt via sosiale medier.
  • De siste årene har også utenforstående aktører tatt i bruk disse verktøyene for å påvirke velgere ved å spre desinformasjon og falske nyheter.
  • Flere land mobiliserer nå for å hindre av innbyggerne blir manipulert i forkant av valg.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling